Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kobrehel, Gabrijela (Vazdar) (Obedišće kraj Ivanić-Grada, 1. III. 1941), kemijska inženjerka, stručnjakinja za sintezu makrolidnih antibiotika.

Na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu diplomirala je 1964. i magistrirala 1977. Zaposlila se u Istraživačkom institutu farmaceutskoga poduzeća → Pliva u Zagrebu. Ondje je istraživala kemijske transformacije antibiotika, posebice sintezu novih makrolidnih antibiotika. U suradnji sa → Slobodanom Đokićem, → Gorjanom Radobolja-Lazarevski i → Zrinkom Tamburašev razvila je 1979–81. azitromicin (derivat eritromicina), djelatnu tvar antibiotika koji je 1988. plasiran pod nazivom Sumamed (od 1991. na američkom tržištu Zithromax). Taj je antibiotik važan zbog znatno povećanog spektra djelovanja u odnosu na prethodnike, dugog zadržavanja u organizmu te zbog toga što pri njegovoj primjeni nema potrebe za zaštitom od želučanih kiselina. Autorica je mnogobrojnih radova te više od 20 patenata. Tako je primjerice autorica postupaka pronalaska prekursora u sintezi azitromicina (1979). To je prvi patent koji je opisao uvođenje dušika u aglikonski dio molekule eritromicina i pripravu jednog od najvažnijih intermedijera u sintezi azitromicina. Taj se patent pokazao iznimno važnim za dokazivanje Plivina autorstva. Dobitnica je Nagrade Plive 1986. i 1996. Kao jedna od autora azitromicina dobitnica je i nagrade Zlatna kuna za životno djelo Hrvatske gospodarske komore (1998) i Nagrade HAZU-a (1998). Američko kemijsko društvo dodijelilo joj je titulu Heroj kemije 2000.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

A. Vojvodić, R. Valentić: PLIVINI znanstvenici Heroji kemije 2000. Medicus, 9(2000) 2, str. 233.

Iz arhive LZMK-a

J. Šikić: KOBREHEL, GABRIJELA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 457.

Kobrehel, Gabrijela
Kemijska inženjerka, stručnjakinja za sintezu makrolidnih antibiotika.

Opći podatci
Ime
Gabrijela
Prezime
Kobrehel (Vazdar)
Mjesto i datum rođenja
Obedišće, 01. 03. 1941.
Povezana poduzeća
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja