Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Kovačev, Simeon (Štip, Makedonija, 25. II. 1932), strojarski inženjer, stručnjak za motore s unutarnjim izgaranjem.

Na ljubljanskom strojarskom fakultetu diplomirao je 1959., na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB) magistrirao 1971., a na kragujevačkom strojarskom fakultetu doktorirao 1986. disertacijom Doprinos analizi radnih procesa u motorima s unutarnjim izgaranjem primjenom neravnotežne termodinamike (mentori S. Veinović i → E. Škrobonja). U BiH radio je u remontnim zavodima u Koranu (1960−65) i Hadžićima (1965−66). Od 1966. radio je na Katedri motornih vozila Visoke tehničke škole KoV JNA (dio → Centra vojnotehničkih škola KoV JNA General armije Ivan Gošnjak), a od 1990. do umirovljenja 1996. u Upravi za školstvo MORH-a. Redoviti profesor bio je od 1986., predavao je kolegije tehničke mehanike te motora i motornih vozila. Bio je voditelj Laboratorija za motore i motorna vozila te načelnik Škole 1986−90.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa neravnotežna termodinamika, varijacija ciklusa motora s unutarnjim izgaranjem te unapređenje i racionalizacija nastavnoga procesa. Sudjelovao je u izradbi nastavnih programa za smjerove visokih vojnotehničkih škola zagrebačkoga Centra vojnotehničkih škola (1968), bio je voditelj stručne skupine za popis i procjenu nastavno-obrazovnih resursa i kapaciteta JNA te član komisije koja je radila na izradbi privremenoga ustroja Časničkoga centra HV-a (→ Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman). Autor je udžbenika Utjecaj metanola kao goriva na performanse benzinskog motora (s D. Jerasom, 1975). Bio je predsjednik Društva motora i vozila u Sarajevu (1960−66).

Kovačev, Simeon

Strojarski inženjer, stručnjak za motore s unutarnjim izgaranjem.

Opći podatci
Ime
Simeon
Prezime
Kovačev
Mjesto i datum rođenja
Štip (Makedonija), 25. 02. 1932.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje