Objavljeno: .
Ažurirano: 3. travnja 2024.

Kritovac, Fedor (Zagreb, 22. VIII. 1938 – Zagreb, 28. I. 2011), arhitekt, urbani sociolog i teoretičar dizajna, osobito se posvetio istraživanjima urbanih fenomena unutar javnih prostora Zagreba.

Diplomirao je 1963. na Arhitektonskome fakultetu, a doktorirao 1983. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu disertacijom Urbanizacija i ugrožavanje okoline u jadranskom području – neki problemi urbanizacije prostora. Od 1964. radio je u Centru za industrijsko oblikovanje, od 1974. do umirovljenja 1998. u Institutu građevinarstva Hrvatske. Predavao je na poslijediplomskim studijima dizajna i marketinga u Zagrebu, Osijeku i Mariboru.

Bavio se uglavnom vizualnom opremom stambenih naselja te razvojem urbane kulture i kulture radne sredine. Članke i teorijske oglede iz područja industrijskoga dizajna, urbanizma, urbane kulture, vizualnih komunikacija i vizualne kulture te zaštite čovjekova okoliša objavljivao je u periodici: Dizajn, Bit International, Čovjek i prostor, Život umjetnosti, 15 dana, Arhitektura, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, Prostor, Kontura, Oris, i dr. Studijski opus istraživanja urbanih fenomena unutar javnih prostora Zagreba objelodanio je u knjizi Otkrivanje grada (2010). Bio je jedan od osnivača i član Zagrebačke grupe karikaturista okupljene oko Studentskoga lista i Poleta (1964–78). U zagrebačkim galerijama priredio je više autorskih izložaba usmjerenih na probleme urbane okoline i kvalitete življenja (Cvjetni ulazi na Trešnjevci, Modulor, 1998; Zagrebački street art, ULUPUH, 2008).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Mrduljaš: Grafiti – dragocjen urbani fenomen. Razgovor s Fedorom Kritovcem. Život umjetnosti, 2004., 73, str. 64–79.

S. Knežević: Fedor Kritovac (22. 8. 1938. – 28. 1. 2011.). Kvartal, 8(2011) 1–2, str. 4–5.

Iz arhive LZMK-a

D. Radović Mahečić i D. Tomić: KRITOVAC, FEDOR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 142–143.

Kritovac, Fedor

Arhitekt, urbani sociolog i teoretičar dizajna, posebno se posvetio istraživanjima urbanih fenomena unutar javnih prostora Zagreba.

Opći podatci
Ime
Fedor
Prezime
Kritovac
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 22. 08. 1938.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 28. 01. 2011.
Povezane udruge
Centar za industrijsko oblikovanje

Kategorije i područja
Kategorija