Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Lazić, Svetislav (Zagreb, 15. V. 1905 − Zagreb, 4. II. 1984), rudarski inženjer, stručnjak za pridobivanje nafte i plina te utemeljitelj studija naftnoga rudarstva u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1928. na Rudarskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Ljubljani. Od 1929. radio je u Državnim ugljenokopima u Vrdniku i Kreki, a 1930-ih kao tehnički referent te savjetnik za bušenje u Ministarstvu šuma i ruda u Beogradu. Nakon 1945. bio je glavni inženjer Jugoslavenskoga kombinata za naftu i plin u Zagrebu te organizator obnove istraživanja nafte u Jugoslaviji i Albaniji. Prestankom djelovanja Kombinata postavljen je za glavnoga inženjera Generalne direkcije za naftu Ministarstva industrije i rudarstva FNRJ u Beogradu. Godine 1949. zaposlio se kao docent na Rudarskom odsjeku zagrebačkoga Tehničkoga fakulteta (→ Rudarsko-geološko-naftni fakultet), gdje je u zvanje redovitoga profesora izabran 1957. Na Fakultetu je osnovao Zavod za bušenje na veliku dubinu i pridobivanje nafte i plina 1949. te Odjel za bušenje i pridobivanje nafte i plina 1962. Predavao je kolegije Rudarstvo, Bušenje na veliku dubinu i Pridobivanje nafte i plina. Predavao je i na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Umirovljen je 1974.

Postavio je temelje naftne struke u Hrvatskoj, proučavanju naftnoga rudarstva i iskorištavanju ugljikovodika te prenio najsuvremenija tehnološka znanja iz inozemstva. Uspostavio je sustavnu nastavnu i istraživačku djelatnost te omogućio razvoj studija naftnoga rudarstva na matičnome fakultetu. Posebno se ističe njegova publicistička djelatnost. Autor je djela O postanku nafte (1949), Problemi bušenja na naftu (1950), priručnika Hidraulika primijenjena na svakidašnje pojave pri rotary-bušenju (1958), udžbenika Pridobivanje nafte i plina (1963) i rječnika Englesko-hrvatsko-srpski naftni rječnik (1976−78), te prijevoda s ruskoga više stručnih izdanja. Autor je makropedijskoga članka bušenje na veliku dubinu Tehničke enciklopedije (1966) LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. Spomenica (1939–1969). Zagreb, 1971., str. 55−56.

I. Steiner: In memoriam: Prof. Svetislav Lazić 1905−1984. Nafta, 35(1984) 3, str. 170–173.

Iz arhive LZMK-a

R. Krog: LAZIĆ, SVETISLAV. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 594.

Lazić, Svetislav
Naslovnica Englesko-hrvatsko-srpskog rječnika, 1976.

Rudarski inženjer, stručnjak za pridobivanje nafte i plina te utemeljitelj studija naftnog rudarstva u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Svetislav
Prezime
Lazić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 15. 05. 1905.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 04. 02. 1984.

Kategorije i područja