Objavljeno: .
Ažurirano: 28. listopada 2021.

Lipanović, Stjepan (Orebić, 24. V. 1926 – Osijek, 18. V. 1989), kemijski inženjer, stručnjak za elektrokemiju i elektrokemijsku tehnologiju.

Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1953., gdje je doktorirao 1970. disertacijom Studij pasiviteta nikla (mentor → B. Lovreček). Radio je u tvornici plastičnih masa Jugovinil u Kaštel Sućurcu (1953–60). Godine 1961. zaposlio se na novoosnovanome Kemijsko-tehnološkome fakultetu u Splitu, gdje je od 1982. bio redoviti profesor. Predavao je kolegije Opća kemija, Anorganska kemija te Opća i anorganska kemija. Bio je utemeljitelj i dugogodišnji predstojnik Zavoda za opću i anorgansku kemiju (1961–89), dekan Fakulteta (1966–70., 1976–78., 1980–83), te prorektor (1978–80) i rektor (1987–89) Sveučilišta u Splitu.

Bavio se elektrokemijom i elektrokemijskom tehnologijom, napose korozijskom otpornošću metala. Autor je udžbenika Opća i anorganska kemija I, II (s I. Filipovićem, 1973–95) u devet izdanja.


Ostali podatci
Što pročitati?

Kemijsko-tehnološki fakultet 1960. – 2010. Split, 2010., str. 223–224.

Iz arhive LZMK-a

R. Krog: LIPANOVIĆ, STJEPAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 682.

Lipanović, Stjepan
Kemijski inženjer, stručnjak za elektrokemiju i elektrokemijsku tehnologiju.

Opći podatci
Ime
Stjepan
Prezime
Lipanović
Mjesto i datum rođenja
Orebić, 24. 05. 1926.
Mjesto i datum smrti
Osijek, 18. 05. 1989.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija