Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Matusinović, Tomislav (Zagreb, 5. IX. 1942), kemijski inženjer, stručnjak za inženjerstvo materijala.

Diplomirao je 1965. na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1974. disertacijom Studij utjecaja medija na inhibitorno djelovanje amina kod elektrodnih procesa na živinoj elektrodi (mentor → B. Lovreček). Usavršavao se na Čikaškom i Sjeverozapadnom sveučilištu u Chicagu 1977–78. Od 1966. radio je kao asistent na Visokoj tehničkoj školi KoV u Zagrebu, od 1971. u Zavodu za anorgansku kemiju Tehnološkoga fakulteta, a 1978–87. kao rukovoditelj u poduzeću Chromos – Premazi. Od 1987. ponovno je radio na Fakultetu, gdje je od 1993. bio redoviti profesor. Predavao je kolegije Mineralna veziva i građevni materijal, Tehnološki procesi anorganske industrije, Tehnologija mineralnih veziva, Procesi bazne anorganske industrije, Silikati, Građevni materijal, Inženjerstvo mineralnih veziva, Anorganski nemetalni materijali i dr. Bio je predstojnik Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale (1989–93., 1997–2001) i prodekan Fakulteta (1993–97). Bavi se inženjerstvom materijala, napose razvojem materijala ciljanih svojstava. Autor je znanstvenih radova i inovacija iz tog područja, te je uveo 14 novih materijala i proizvoda.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919.–2009. Zagreb, 2009., str. 311.

Matusinović, Tomislav

Kemijski inženjer, stručnjak za inženjerstvo materijala.

Opći podatci
Ime
Tomislav
Prezime
Matusinović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 05. 09. 1942.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija