Objavljeno:
Ažurirano: 8. siječnja 2020

Prohaska, Boris (Zagreb, 10. VII. 1928 – Zagreb, 9. IX. 2010), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju preradbe nafte.

Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1953., gdje je doktorirao 1959. disertacijom Prilog proučavanju strukturne analize nafte (mentor → M. Krajčinović). Od 1953. radio je kao asistent u Zavodu za organsku kemijsku tehnologiju istog fakulteta, a od 1960. kao docent fakultetskoga Kemijsko-tehnološkog odjela za naftu u Sisku, od 1977. kao redoviti profesor. Nakon preseljenja tog odjela u Zagreb 1981., predavao je na Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju. Od 1963. bio je honorarni nastavnik, dok je kao stalno zaposlen bio direktor Službe za razvoj Rafinerije nafte Sisak, a od 1971. kao savjetnik u službi Razvoj i istraživanja INA-e. Umirovljen je 1990. Znanstveno i stručno bavio se tehnologijom preradbe nafte i naftnih proizvoda. Autor je sveučilišnih udžbenika Kemijska tehnologija nafte I, II (1962, 1963), Tehnologija nafte (s J. Širolom, 1968), Tehnologija prerade nafte (1987) i dr., te suradnik Tehničke enciklopedije LZ-a. Bio je jedan od utemeljitelja → Hrvatskog društva za goriva i maziva, njegov tajnik, te dugogodišni predsjednik.


Ostali podatci
Što pročitati?

Z. Janović: U spomen: Prof. dr. sc. Boris Prohaska. Kemija u industriji, 59(2010) 11., str. 565.

Prohaska, Boris

Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju preradbe nafte.

Opći podatci
Ime
Boris
Prezime
Prohaska
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 10. 07. 1928.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 09. 09. 2010.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
INA d. d.
Povezane udruge
Hrvatsko društvo za goriva i maziva

Kategorije i područja