Objavljeno: .
Ažurirano: 15. veljače 2019.

Sorta, Leopold (Sušak, 31. I. 1891 – Zagreb, 26. X. 1956), brodograđevni inženjer, jedan od prvih profesora Tehničke visoke škole u Zagrebu i osnivač modernog studija brodogradnje u Hrvatskoj.

Studirao je na strojarskom odjelu Visoke tehničke škole u Münchenu (TH München) te nastavio na brodograđevnom odjelu Visoke tehničke škole u Charlottenburgu kraj Berlina (TH Berlin), gdje je diplomirao 1914. Početkom I. svj. rata dodijeljen je austrougarskoj mornarici u svojstvu inženjera brodogradnje. Službovao je u brodogradilištima Ganz-Danubius (→ 3. maj brodogradilište) u Rijeci i Friedrich Krupp-Germaniawerft u Kielu. Radio je kao konstruktor ratnih brodova i podmornica te bio voditelj konstrukcijskoga biroa. Sudjelovao je u projektiranju bojnoga broda Szent István, porinutoga u Rijeci 1914., jednoga od najmodernijih i najmoćnijih ratnih brodova u Europi.

Bojni brod Szent Istvan klase Tegetthoff, porinut u riječkom brodogradilištu Ganz-Danubius (danas 3. maj), 1914., NH 87248, Naval History and Heritage Command

Na poziv profesorskoga vijeća Tehničke visoke škole u Zagrebu (od 1926. Tehnički fakultet) započeo je 1919. svoju nastavničku djelatnost. Godine 1923. izabran je u zvanje redovitoga profesora. Kao pionir visokoškolske nastave iz područja brodogradnje, uz profesora → Đuru Stipetića, predavao je niz kolegija na brodograđevnom i strojarskom odjelu: Brodske linije, Teorija broda, Propeleri, Brodski kotlovi, Brodski pomoćni strojevi, Parni kotlovi, Elementi strojeva, Prenosila i dizala i dr. Vodio je 1925. gradnju i osnutak Laboratorija za strojarstvo na današnjem Rooseveltovu trgu, gdje su se nalazile i stanice za ispitivanje automobilskih i zrakoplovnih motora.

Smatra se tvorcem domaće suvremene tehničke terminologije, poglavito brodograđevne i brodostrojarske, polazio je od njemačkih, francuskih i talijanskih referencija. Uvidjevši važnost stručne literature na hrvatskome jeziku, napisao je skripta Teorija broda I (1949) i II (1950). Bivši studenti profesora Sorte osnovali su 1974. simpozij Teorija i praksa brodogradnje – in memoriam prof. Leopold Sorta kao oblik komuniciranja, razmjene znanja i iskustva unutar struke, koji se održava redovito svake dvije godine. Ulica uz → Brodarski institut u Zagrebu nosi njegovo ime.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Belamarić: Alma mater. U povodu 80. obljetnice osnutka studija brodogradnje u Zagrebu. Split–Zagreb, 2000., str. 11–45.

H. Gligora: Profesor kojeg pamte. Prof. Leopold Sorta (1891.–1956.). Sušačka revija, 14(2006) 53, str. 73–76.

Sorta, Leopold

Brodograđevni inženjer, jedan od prvih profesora Tehničke visoke škole i osnivača modernog studija brodogradnje u Hrvatskoj

Opći podatci
Ime
Leopold
Prezime
Sorta
Mjesto i datum rođenja
Sušak, 31. 01. 1891.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 26. 10. 1956.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje