Objavljeno: .
Ažurirano: 22. svibnja 2024.

Šram, Stanko (Osijek, 12. XII. 1919 – Slavonski Brod, 11. III. 2005), građevinski inženjer, mostograditelj, voditelj izgradnje Krčkoga mosta.

Diplomirao je 1948. na Građevinskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Građevinski fakultet) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1982. disertacijom Utjecaj izvođenja na izbor nosivih konstrukcija (mentor → V. Simović). Radio je u Inženjerskom projektnom zavodu u Zagrebu (1948–51), Vojnom građevinskom poduzeću u Konjicu i Goraždu (1951–52) te u građevinskom poduzeću Mostogradnja iz Beograda (1952–84). Od 1981. na zagrebačkom je Građevinskom fakultetu bio predavač, od 1982. u zvanju redovitoga profesora, kolegija Mostovi, Masivni mostovi, Inženjerske konstrukcije i dr. Umirovljen je 1990.

Znanstveno i stručno bavio se nosivim konstrukcijama, napose mostogradnjom. Ostvario je znatan doprinos u primjeni konzolnoga načina građenja pri izvođenju lučnih mostova. Vodio je gradnju mosta na ušću Cetine u more u Omišu (1961), Mosta slobode (1959) i Jankomirskog mosta (1958) u Zagrebu, Masleničkoga mosta preko Novskoga ždrila kraj Maslenice (1958), mosta preko Drave u Osijeku (1967), Šibenskoga mosta (1966), Paškoga mosta (1968), mosta preko Save i Une kraj Jasenovca (1973) i preko Dunava kraj Beške (1975), Krčkoga mosta (1980). Pri gradnji Šibenskoga mosta prvi je put u svijetu primijenjen konzolni način građenja betonskih lukova velikih raspona, dok je izvedba Krčkoga mosta vrhunac njegova mostograditeljskog umijeća i stvaralaštva. To graditeljsko remek-djelo završeno je s najvećim rasponom lučne armiranobetonske mostovne konstrukcije u svijetu. Uz više stručnih i znanstvenih radova objavio je i knjigu Gradnja mostova: betonski mostovi (2002).

Izgradnja Krčkog mosta, 1970-ih

Ostali podatci
Što pročitati?

V. Simović: In Memoriam: Prof. dr. sc. Stanko Šram, dipl. ing. građ. (1919. − 2005.). Građevinar, 57(2005) 4, str. 265−266.

Šram, Stanko
Foto: Dragan Matić / CROPIX

Građevinski inženjer, mostograditelj, voditelj izgradnje Krčkoga mosta.

Opći podatci
Ime
Stanko
Prezime
Šram
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 12. 12. 1919.
Mjesto i datum smrti
Slavonski Brod, 11. 03. 2005.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Građevinski fakultet u Zagrebu
Povezana poduzeća
Inženjerski projektni zavod d. d.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje