Uže područje: niskogradnja


cestogradnja, djelatnost koja se bavi planiranjem, financiranjem, projektiranjem, izgradnjom te održavanjem cesta. Cesta se kao gospodarsko-prometna građevina nizom posebnosti znatno razlikuje od drugih građevinskih zdanja, što se osobito odnosi na…

Domovinski most, most preko rijeke Save u jugoistočnome dijelu Zagreba, izgrađen 2007. Jedan je od primjera ovješenoga mosta u hrvatskoj mostogradnji.

Veže se na Radničku cestu. Dug je 840 …

Jadranski most, most preko rijeke Save u jugozapadnome dijelu Zagreba, izgrađen 1981. Prvi je most od prednapetog betona u Zagrebu.

Spaja Remetinečki rotor i Selsku cestu. Kontinuirana je konstrukcija sa…

Jankomirski most, most na zapadnom ulazu u Zagreb, izgrađen 1958. Rasponsku konstrukciju čine dva kontinuirana gredna čelična nosača konstantne visine 2 m.

Ukupne je duljine 330 m, širine…

Klemenčić, Aleksandar (Radoboj, 21. X. 1927 − Zagreb, 30. IX. 2007), građevinski inženjer, stručnjak za područje cestogradnje.

Diplomirao je 1953. na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u…

Knežić, Josip Kajetan (Joseph Cajetan; Knezic) (Petrinja, 15. II. 1786 − Senj, 15. IX. 1848), vojni inženjer, jedan od najistaknutijih graditelja cesta u Hrvatskoj u XIX.…

Krčki most, most koji spaja otok Krk s kopnom, izgrađen 1980; svojedobno most s najvećim armiranobetonskim lukom na svijetu, raspona 390 m, od kopna do otočića Sveti Marko.

…

Maslenički most, lučni čelični most iznad Novskoga ždrila u sklopu Jadranske magistrale, izgrađen 1961. Prema općeprihvaćenom mišljenju, jedan je od najljepših mostova u Hrvatskoj.

Nalazi se u južnome dijelu Novskoga…

Most mladosti, cestovni, tramvajski i pješački most preko rijeke Save u Zagrebu, izgrađen 1974.

Spaja zagrebačka gradska naselja Zapruđe na istoku Novoga Zagreba i Savicu na lijevoj obali Save. Most…

Most slobode, središnji zagrebački most preko rijeke Save.

Dio je Avenije Većeslava Holjevca. Lučni je most plitkoga luka, dug ukupno 805 m, širok 19 m.

Izgrađen je 1959 (projektant: K. Tonković).

Novi željeznički most (Zeleni most; Hendrixov most), dvokolosiječni lučni most preko rijeke Save u Zagrebu. Pod imenom Zeleni most na Savi od 2011. preventivno je zaštićeno kulturno dobro.

Izgrađen je…

Paški most, jedan od istaknutih armiranobetonskih lučnih mostova u Hrvatskoj izgrađen 1968; preko Ljubačkih vrata u Zadarskoj županiji spaja otok Pag s kopnom.

Nalazi se na državnoj cesti D106 između…

Prager, Andrija (Zagreb, 17. III. 1935 − Rijeka, 4. V. 2015), građevinski inženjer, stručnjak za prometnice, aerodrome i kolničke konstrukcije.

Diplomirao je 1960. te doktorirao 1984.…

Radić, Jure (Makarska, 15. IX. 1953 – Zagreb, 10. IX. 2016), građevinski inženjer, istaknuti konstruktor i mostograditelj.

Diplomirao je 1977. te doktorirao 1987. disertacijom Prilog analizi…

Savski most (Novi savski kolni most; Savski pješački most), pješački most u nastavku Selske ceste u jugozapadnome dijelu Zagreba; iznimno je postignuće u polju zavarivanja debelih limova. Prvi je veći…

Stojadinović, Ilija (Niš, 5. I. 1926 − Beograd, 2. IX. 1982), građevinski inženjer, projektant Paškoga, Šibenskoga i Krčkoga mosta.

Diplomirao je 1952. na Građevinskom fakultetu u…

Struppi, Vinko (?, 1733 − Beč, 3. VI. 1810), vojni djelatnik, projektant i graditelj cesta, luka, utvrda, vojnih objekata i dr., uključujući Jozefinsku cestu.

Kao pripadnik austrijske vojske…

Šram, Stanko (Osijek, 12. XII. 1919 – Slavonski Brod, 11. III. 2005), građevinski inženjer, mostograditelj, voditelj izgradnje Krčkoga mosta.

Diplomirao je 1948. na Građevinskom odsjeku Tehničkoga…

Tonković, Krunoslav (Kruno) (Novska, 7. VI. 1911 − Zagreb, 3. IV. 1989), građevinski inženjer, stručnjak za nosive konstrukcije, najistaknutiji hrvatski mostograditelj.

Diplomirao je 1935. na Građevinskom…