Objavljeno: .
Ažurirano: 3. ožujka 2023.

Tonković, Krunoslav (Kruno) (Novska, 7. VI. 1911 − Zagreb, 3. IV. 1989), građevinski inženjer, stručnjak za nosive konstrukcije, najistaknutiji hrvatski mostograditelj.

Diplomirao je 1935. na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta (od 1962. → Građevinski fakultet) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1976. disertacijom Neki oblikovno konstrukterski dometi mostova (mentor → V. Simović). Od 1936. radio je u Tvornici vagona, strojeva i mostova u Brodu na Savi (danas Slavonski Brod), od 1937. u Tehničkom odjeljenju Savske banovine u Zagrebu, tijekom II. svj. rata u Glavnome ravnateljstvu za javne radove NDH. Tijekom 1945. vodio je raščišćavanje ruševina srušenih mostova i njihov popravak, od 1946. postavljen je za šefa odsjeka za mostove u planskom odjelu Ministarstva građevina NRH, od 1947. radio je u Inženjerskom projektnom zavodu, te je počeo predavati na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, od 1964. u zvanju redovitoga profesora. Predavao je kolegije Drvne konstrukcije, Drveni mostovi, Masivni mostovi i dr. Bio je predstojnik Zavoda za drvene i masivne mostove (1963−71). Umirovljen je 1981.

Skradinski most, izgrađen 1950-ih

Znanstveno i stručno bavio se problematikom nosivih konstrukcija, napose mostogradnjom. Projektirao je i gradio mostove i nadvožnjake u kamenu, armiranom betonu, čeliku i drvu. Mostovi izvedeni po njegovim projektima predstavljaju značajan doprinos unapređenju metoda građenja uz nerijetko uvođenje novih konstruktivnih elemenata i sustava. Zbog brojnosti i kvalitete mostova koji su izgrađeni prema njegovim projektima, smatra ga se najvećim hrvatskim mostograditeljem. Njegovi veći i značajniji mostovi su: Skradinski most (1952−54), mostovi preko Korane (1955−58) i Slunjčice (1958−60) u Slunju, Most slobode (1954−59) i Jankomirski most (1955−58) u Zagrebu, most preko Korane uz Plitvička jezera (1959−61), most preko Cetine u Omišu (1953−61), most preko Drave u Osijeku (1965−67). Također, projektant je mostova preko Rječine (Rijeka, 1947), Krapine (Zaprešić, 1947), Kupe (Karlovac, 1947), Bednje (Presečno, 1948), Velikog Struga (Novska, 1948), Orljave (Lužani, 1948; Požega, 1954), Lonje (Ivanić Grad, 1948; Stružec, 1957), Česme (Stružec, 1957), Čikole (Drniš, 1950), Zrmanje (Obrovac, 1952), Sutle (Zelenjak, 1959); nadvožnjaka u Popovači (1954), Ljubljanskoj aveniji (1955), Aveniji M. Držića (1961) i Vukovarskoj ulici (1970) u Zagrebu, u Karlovcu (1964); vijadukata u Novskoj (1949), Branimirovoj ulici u Zagrebu (1970), i dr. Njegovo su djelo i drvena kupola Brodarskog instituta (1951), konstrukcija paviljona 40 Zagrebačkog velesajma (1955) te pothodnik Glavnoga kolodvora u Zagrebu (1973). Bavio se očuvanjem i obnovom povijesnih mostova (most preko Like u Budaku, 1950; Tounjski most, 1973).

Okrugli hidrodinamički bazen s drvenom kupolom Brodarskoga instituta u Zagrebu

Objavio je mnogobrojne znanstvene i stručne radove te više udžbenika, među kojima se ističu Masivni mostovi (1979), Mostovi u izvanrednim okolnostima (1979), Mostovi (1981), Promet u više razina (1981), Oblikovanje mostova (1985). Bio je prvi građevinar koji je primio Nagradu za znanstveni rad »Nikola Tesla« (1962).


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Radić: Sedamdeseta godišnjica života i pedeseta godišnjica stvaralačkog rada prof. dr. Krune Tonkovića. Ceste i mostovi, 32(1986) 4, str. 161−169.

J. Radić: In memoriam – Prof. dr. Kruno Tonković (1911−1989). Autocesta, 4(1989), str. 154−158.

J. Radić: In memoriam – Prof. dr. Kruno Tonković, dipl. inž. Ceste i mostovi, 35(1989) 4, str. 155−158.

V. Simović: In memoriam – Prof. dr. Kruno Tonković, dipl. inž. građ. (1911−1989). Građevinar, 41(1989) 5, str. 265−269.

J. Radić: Pontifex Maximus: život i ostvarenja najvećega hrvatskog mostograditelja prof. dr. Krune Tonkovića. Zagreb, 2003.

Tonković, Krunoslav

Građevinski inženjer, stručnjak za nosive konstrukcije, najveći hrvatski mostograditelj.

Opći podatci
Ime
Krunoslav (Kruno)
Prezime
Tonković
Mjesto i datum rođenja
Novska, 07. 06. 1911.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 03. 04. 1989.
Povezane osobe
Prager, Andrija,
Radić, Jure,
Simović, Veselin
Povezane ustanove
Povezana poduzeća
Arhitektonski projektni zavod,
Đuro Đaković Grupa d. d.,
Inženjerski projektni zavod d. d.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje