Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Vrandečić, Ivo (Ivan) (Pučišća, 11. V. 1927), brodograđevni inženjer, voditelj brodograđevnih poduzeća.

Diplomirao je 1954. na brodograđevnom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Od tada je radio u poduzeću Brodospas u Splitu, najprije kao inženjer, a potom kao tehnički direktor (1958–61). Godine 1961–71. bio je direktor Jugoslavenskog registra brodova (→ Hrvatski registar brodova), a 1971. prešao je u Brodograđevnu industriju Split (→ Brodosplit), gdje je bio direktor Kompjutorskoga centra. Tada se uključio u rad na reorganizaciji Brodosplita i poduzeća Jadranbrod (→ Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod). Bio je direktor RO Brodogradilišta (1973–76) i predsjednik Poslovnoga odbora (1976–81) Brodosplita te vršitelj dužnosti predsjednika (1979–81), a potom i predsjednik Poslovnoga odbora (1981–90) Jadranbroda. Od 1990. do umirovljenja 1992. vodio je predstavništvo Jadranbroda u Moskvi. Od 1981. bio je dugogodišnji predsjednik izdavačkoga savjeta časopisa Brodogradnja.

Vrandečić, Ivo

Brodograđevni inženjer, voditelj brodograđevnih poduzeća.

Opći podatci
Ime
Ivo (Ivan)
Prezime
Vrandečić
Mjesto i datum rođenja
Pučišća, 11. 05. 1927.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje