Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Vujasinović, Edita (Karlovac, 12. VIII. 1965), tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za tekstilna vlakna i materijale.

Diplomirala je 1988. na tekstilno-mehaničkome smjeru Tehnološkoga fakulteta (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem je 2003. doktorirala disertacijom Istraživanja mogućnosti objektivne karakterizacije materijala za izradu jedara (mentorica → R. Čunko). Od 1989. zaposlena je na Fakultetu u Zavodu za tekstilno-oplemenjivačku tehnologiju, od 2005. u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila. U zvanje redovite profesorice izabrana je 2015. Područje njezina znanstvenog interesa obuhvaća istraživanja strukture i svojstava vlakana i vlaknima ojačanih kompozita, objektivno mjerenje i vrednovanje tekstila i odjeće, nedestruktivne metode identifikacije tekstilija za potrebe forenzike, restauraciju i konzervaciju tekstila i odjeće te recikliranje tekstila, na čemu se temelje i kolegiji koje predaje (Vlakna I i II, Tekstilna vlakna i materijali, Vlakna iz novih polimera, Vlaknima ojačani kompoziti, Suvremene metode identifikacije vlakana, i dr.). Bila je voditeljica više znanstvenih projekata, objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim zbornicima i časopisima. Članica je HATZ-a od 2012., te uredništva časopisa → Tekstil od 2002.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 140.

Vujasinović, Edita
Tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za tekstilna vlakna i materijale.

Opći podatci
Ime
Edita
Prezime
Vujasinović
Mjesto i datum rođenja
Karlovac, 12. 08. 1965.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje