Objavljeno: .
Ažurirano: 24. ožujka 2022.

Žito d. o. o., poljoprivredno-prehrambeno poduzeće sa sjedištem u Osijeku. Osnovano je 1992. kao obiteljsko poduzeće u vlasništvu Marka i Marijane Pipunić. Od 2000. akvizicijama je došlo u posjed Tvornice stočne hrane Vitalka i svinjogojske farme Magadenovac iz Donjeg Miholjca, svinjogojskih farmi Forkuševci, Slašćak, Velika Branjevina i Lužani, mlina i silosa Klasje Slatina, silosa Osijek, Drenovci i Čađavica, poduzeća IPK ratarstvo-stočarstvo Antunovac i Poljoprivrednoga poduzeća Ratkovo (Srbija), te izgradilo farmu koka nesilica Vuka. Godine 2009. postalo je vlasnik mlina i silosa → PPK Valpovo i → Tvornice šećera Osijek (2010), silosa, pšeničnog i kukuruznoga mlina Đakovština (2011), izgradilo je bioplinska postrojenja Mala Branjevina i Novi Argar (2012), Orlovnjak (2017) i Klisa (2018), akviriralo Tvornicu ulja Čepin (2013), farmu nesilica Piko iz Jastrebarskog i Svinjogojsku farmu Veliki Otok (2020), izgradilo pogon za proizvodnju, rezanje i pakiranje mesnih proizvoda robne marke Dobro (2016) te farme Stari Seleš (2019).

Danas je Žito grupa najveća prehrambena industrija u Slavoniji. Njegovih deset ratarskih jedinica uzgaja poljoprivredne kulture na ukupno 18 500 ha, dok se urodi otkupljuju s dodatnih 60 000 ha poljoprivrednih površina u vlasništvu kooperanata. Kapaciteti njegovih deset silosa za skladištenje žitarica i uljarica veći su od 300 000 t. U osam svinjogojskih farmi i u kooperaciji uzgaja se 230 000 tovljenika na godinu, u sedam govedarskih farmi uzgaja se 7600 grla stoke te proizvodi oko 21 milijun litara mlijeka, dok se na dvije farme uzgaja 490 000 nesilica i proizvede 140 milijuna jaja. Industrijska proizvodnja poduzeća obuhvaća mesnu, uljarsku i mlinsku proizvodnju te proizvodnju hrane za životinje. Četiri bioplinska postrojenja koriste se stajnjakom s farmi poduzeća, silažom i drugim organskim ostatcima za dobivanje 44,5 GWh električne energije na godinu. Grupacija zapošljava više od 1500 radnika.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Žito d. o. o.
Poljoprivredno-prehrambeno poduzeće sa sjedištem u Osijeku.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Osijek
Godina osnutka
1992.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja