Objavljeno: .
Ažurirano: 10. svibnja 2024.

Delfin, Vojtjeh (Split, 25. V. 1921 – Zagreb, 24. XI. 1981), arhitekt, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, sklon eksperimentalnom pristupu u oblikovanju arhitektonskih objekata i mobilnih struktura.

Diplomirao je 1954. na Arhitektonskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, potom je 1955–56. bio suradnik Majstorske radionice → Drage Iblera. Projektirao je više objekata javne namjene (kompleks policijske škole na Svetošimunskoj cesti u Zagrebu, 1958), te izveo mnoga uređenja unutrašnjih prostora (društvene prostorije u Hrvatskom narodnom kazalištu, 1961; memorijalni dio Atelijera Meštrović, 1963., sve u Zagrebu). Kao suautor sudjelovao je u izradbi više urbanističkih projekata (središte Novoga Zagreba, s G. Kneževićem, 1961). Bavio se i studijama turističke izgradnje jadranske obale te je 1966. izradio projekt futurističkoga hidromobilnog sustava plutajućih hotela (tzv. Hidroid) kao mogućega vida turizma. Stručne članke objavljivao je u časopisima Čovjek i prostor, Arhitektura i Encyclopaedia moderna. Bio je jedan od osnivača časopisa Čovjek i prostor (1954) te glavni urednik Stručne biblioteke Saveza arhitekata Hrvatske (1961–62) i časopisa Arhitektura (1965–69). Bavio se crtežom i akvarelom (radovi su mu bili predstavljeni na posmrtnim izložbama u Zagrebu 1983. i 1991).

Maketa Hidroida u pokretu, 1966.

Maketa Hidroida, pogled odozgo, 1966.

Ostali podatci
Što pročitati?

T. Premerl, G. Knežević: Umro arhitekt Vojtjeh Delfin. Čovjek i prostor, 29(1982) 1(346), str. 22.

D. Salopek: Razgovor s arhitektom Vojtjehom Delfinom. Čovjek i prostor, 29(1982) 1(346), str. 22–24.

Iz arhive LZMK-a

T. Premerl: DELFIN, VOJTJEH. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 265.

Delfin, Vojtjeh

Arhitekt, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, sklon eksperimentalnom pristupu u oblikovanju arhitektonskih objekata i mobilnih struktura.

Opći podatci
Ime
Vojtjeh
Prezime
Delfin
Mjesto i datum rođenja
Split, 25. 05. 1921.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 24. 11. 1981.
Povezane osobe
Povezani časopisi
Arhitektura,
Čovjek i prostor

Kategorije i područja
Kategorija
Područje