Autor: V. Lelas
Objavljeno: .
Ažurirano: 4. srpnja 2022.

strojevi i oprema u prehrambenoj industriji, strojevi i oprema koji se u prehrambenoj industriji rabe za preradbu hrane. Razlikuju se prema namjeni, konstrukciji, kapacitetu, energentima i tehnološkome procesu. Prema namjeni razlikuju se standardni i specifični uređaji. Standardni su zajednički većini tehnologija (npr. spremnici, izmjenjivači topline), a specifični imaju posebnu namjenu i njihova je uporaba svojstvena za pojedine operacije (npr. pranje, guljenje, odvajanje nejestivih dijelova, usitnjavanje, separacija, homogenizacija, toplinski procesi, sterilizacija, sušenje, koncentriranje, smrzavanje).

Uređaji za pranje namijenjeni su čišćenju i pranju voća i povrća, a sastoje se od bazena u kojem se obavlja namakanje i rotirajućih bubnjeva s tuševima (ponekad i četkama) u kojima se obavlja dodatno pranje i ispiranje. Uređaji za odvajanje nejestivih dijelova konstruirani su sukladno sirovini kojoj su namijenjeni, te gule koru, vade koštice, vade sjemenu ložu, otkidaju peteljke, ljušte. Uređaji za usitnjavanje režu, melju i pasiraju. Rezanje se odvija mehanički noževima ili primjenom ultrazvuka, mljevenjem se sirovina usitnjava u čestice malih dimenzija (mlinovi čekićari, mlinovi s diskovima, mlinovi s valjcima i kuglični mlinovi), a pasiranjem se sirovina pretvara u kašu s pomoću specijalnih mlinova. Uređaji za separaciju primjenjuju se za razvrstavanje materijala prema veličini, kvaliteti (npr. transportne vrpce s otvorima određenih dimenzija, uređaji s fotoćelijama za razdvajanje prema boji) te za razdvajanje tipa čvrsto-tekuće, tekuće-tekuće i dr. Razdvajanje tipa čvrsto-tekuće provodi se sedimentacijom (dekanterima i centrifugalnim separatorima), filtracijom i prešanjem (pužnim, hidrauličnim ili filterskim prešama iz čvrstog materijala istiskuje se tekućina; primjenjuje se za dobivanje sokova iz voća i povrća ili ulja iz sjemenki). Razdvajanje tipa tekuće-tekuće (izdvajanje vrhnja iz mlijeka ili vode iz ulja) provodi se u različitim tipovima centrifugalnih separatora. Uređaji za homogenizaciju primjenjuju visoke tlakove u svrhu razbijanja masnih kapljica (npr. kod mlijeka) ili čvrstih čestica (npr. kod kašastih sokova) u tekućoj fazi radi dobivanja stabilnih suspenzija i emulzija. U tu svrhu rabe se koloidni mlinovi, različiti tipovi miješalica te tlačni i ultrazvučni homogenizatori.

Transporter za prijenos limenki u pogonu za preradbu ribe u poduzeću Mardešić

Toplinski procesi provode se dovođenjem topline namirnici, i to vodom ili parom (blanširanje, kuhanje, pirjanje), vrućim zrakom (pečenje) ili vrućim uljem (prženje). Za blanširanje rabe se bubnjasti ili cijevni blanšeri koji rade uz pomoć vode, odn. parni blanšeri koji rade uz pomoć vodene pare. Kuhanje ili pirjanje provodi se u kotlovima s mješalicom ili bez nje, uz prisutnost vode ili vodene pare, a pečenje (kruh, pecivo, keksi i dr.) se provodi u različitim tipovima pećnica koje mogu biti s izravnim ili neizravnim grijanjem, šaržne (etažne i kontinuirane /tunelske/). Prženje je toplinska obradba uranjanjem u vruće ulje koja se najčešće provodi u kontinuiranim pržilicama.

Pekarski proizvodi u peći, Čakovečki mlinovi, 2015.

Stroj za toplinsku obradbu ribe u poduzeću Mardešić

Sterilizacija je postupak konzerviranja hrane primjenom topline pri čemu se, ovisno o primijenjenoj temperaturi, razlikuje pasterizacija (temperatura do 100 °C) i sterilizacija (temperatura viša od 100 °C). Za sterilizaciju namirnica upakiranih u ambalažu primjenjuju se autoklavi koji mogu biti diskontinuirani (normalni, normalni s hlađenjem pod tlakom i pretlačni) i kontinuirani (npr. hidrostatski). Sterilizacija namirnica koje nisu upakirane u ambalažu primjenjuje se samo za tekuće i polutekuće namirnice, a provodi se u izmjenjivačima topline koji mogu biti pločasti, cijevni ili cijevni s brišućom površinom.

Sterilizacija konzervi

Uređaji za sušenje razlikuju se ovisno o tome suši li se čvrsta, tekuća ili polutekuća namirnica. Za sušenje čvrstih namirnica rabe se komorne i tunelske sušnice (s kolicima ili vrpcama), sušnice s fluidiziranim slojem i pneumatske sušnice. Za sušenje tekućih i polutekućih namirnica rabe se različiti tipovi tornjeva s raspršivanjem, vakuumske sušnice, sušnice s valjcima, te sušnice za sušenje nadimanjem. Najbolja kvaliteta osušenih namirnica postiže se sušenjem liofilizacijom. Uređaji za koncentriranje mogu biti membranski uređaji (za ultrafiltraciju), isparivači (pločasti, cijevni, centrifugalni, tankoslojni) ili isparne stanice (višestupanjske, niskotemperaturne) te uređaji za koncentriranje smrzavanjem (Step freeze i Grenco postupak). Uređaji za smrzavanje razlikuju se po načinu odvođenja topline pa postoje oni za smrzavanje strujom hladnog zraka (različiti tipovi tunela s vrpcama ili kolicima; smrzavanje se obavlja u lebdećem sloju), kontaktom s hlađenom metalnom površinom (tunelski uređaji s glatkim metalnim vrpcama; uređaji za smrzavanje u obliku peleta ili izmjenjivači topline s brišućom površinom građeni iz nekoliko cilindara i uređaji gdje se ostvaruje izravni kontakt namirnice s rashladnim sredstvom).

Punjenje sladoleda Quattro-Buenissimo u ambalažu, 2017., Ledo

Materijali koji se rabe u izradbi strojeva i druge opreme koja je u dodiru s hranom propisani su domaćom i međunarodnom regulativom. Moraju biti netoksični, inertni, otporni na koroziju, imati dobra mehanička i toplinska svojstva, a površina im mora biti prikladna za obradbu. Najprikladniji materijal za izradbu procesne opreme koja je u izravnom doticaju s hranom je nehrđajući čelik, ali se često rabi i aluminij za izradbu uređaja i opreme za smrzavanje, za konstrukciju spremnika za skladištenje te transport mlijeka, piva i alkohola i dr.

Strojevi i oprema u prehrambenoj industriji Hrvatske

Najveći proizvođač opreme i uređaja za prehrambenu industriju bilo je poduzeće → Jedinstvo, osnovano 1946. u Zagrebu. Sredinom 1960-ih proizvodilo je, među ostalim i postrojenja za preradbu i konzerviranje voća i povrća, preradbu ribe, mljekare, uljare, špiritane, klaonice, šećerane i pivovare. Dio inovacija bio je patentno zaštićen, npr. postupak za cirkulacijsko isparavanje voćnoga soka i pripadajući uređaj (isparna postaja) koji se rabio u procesu preradbe rajčice. Izvoz procesne opreme (automatske i kontinuirane linije za preradbu rajčica, uređaji za ekstrakciju i koncentraciju arome voćnih sokova, isparne postaje) obuhvaćao je 20–30% ukupne proizvodnje 1960-ih. Izradba višestupanjskih isparnih postaja za proizvodnju koncentriranih voćnih sokova omogućila je poduzeću prepoznatljivost u svijetu, pa je Jedinstvo svoje proizvode tijekom 1970-ih i 1980-ih izvozilo na tržište nekadašnjeg SSSR-a, Poljske, Alžira i u zemlje Bliskog istoka.

Kako u RH danas nema proizvođača koji bi mogli zadovoljiti sve potrebe prehrambene industrije, hrvatska prehrambena industrija se uglavnom koristi opremom i uređajima inozemnih proizvođača. Unatoč tomu u Hrvatskoj danas djeluje desetak manjih poduzeća za izradbu opreme namijenjene prehrambenoj industriji. Poduzeće Frassinox Božić d. o. o. iz Donje Stubice (osnovano 1978) izrađuje proizvodne linije za obradbu mlijeka (linije za jogurt, svježe i trajno mlijeko, mliječne deserte, sireve i skutu), sokova i vode (pranje tehnoloških postrojenja, priprema vode za dijalizu i linija za izgradnju gradskoga vodovoda), a proizvodi i opremu za mliječne farme. Danas svoje proizvode izvozi na područje EU-a (Austrija, Njemačka, Švedska, Belgija) i u države nekadašnje Jugoslavije. Cjelokupna postrojenja za industriju šećera (vakuumski uređaji, difuzni tornjevi, filtri i zagrijači soka te miješalice) te preradbu voća i povrća proizvodi i → Đuro Đaković Grupa (sv. 1 ) (osnovana 1921. kao Prva Jugoslavenska tvornica vagona strojeva i mostova d. d. Brod na Savi). Poduzeće Oprema-strojevi d. d. iz Ludbrega (osnovano 1948. kao ratarsko-sjemenski savez Ludbreg; od 1989. nosi današnji naziv) izrađuje linije za pranje i preradbu voća i povrća (za pranje i sušenje staklenki, pasterizaciju, automatsko doziranje džema te suhih i svježih začina, sortiranje krastavaca i cikle, punjenje krastavaca, rezanje povrća, transport) te opremu i proizvodne linije za konditorsku industriju (pržionik kakaovca, pumpe za guste mase i sirupe, miješalice i homogenizatori gustih masa, valjci za tijesto, sušare, dozatori, rezalice vafla, strojevi za razvlačenje bombonske mase, linija za čokoladiranje gotovih proizvoda i sl.). Poduzeće Nicro d. o. o. iz Zagreba (poteklo iz Zagrebačke mljekare, danas → Dukat) nudi izradbu koncepcije, izgradnje i implementacije procesnih jedinica i komponenti među ostalim i u prehrambenoj industriji te izrađuje spremnike, filtre, duplikatore, izmjenjivače topline i sl.


Ostali podatci
Što pročitati?

T. Lovrić: Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva. Zagreb, 2003.

Z. Herceg: Procesi u prehrambenoj industriji. Zagreb, 2011.

strojevi i oprema u prehrambenoj industriji
Punjenje vrećica Vegete na poluautomatskome stroju izrađenom u Podravki, 1966., Muzej prehrane Podravka, Koprivnica

Strojevi i oprema koji se u prehrambenoj industriji koriste za preradu hrane.

Kategorije i područja