Objavljeno: .
Ažurirano: 28. rujna 2023.

Uchytil, Andrej (Zagreb, 8. V. 1956), arhitekt, voditelj višegodišnjega znanstveno-istraživačkog projekta Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća.

Diplomirao je 1982. na → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2002. disertacijom Opus arhitekta Nevena Šegvića (mentor → N. Filipović). Radio je na Fakultetu od 1984. do 2021., u zvanju redovitoga profesora od 2012; bio je voditelj Kabineta za modernu i suvremenu arhitekturu (2017–21).

Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa uključuje teoriju i povijest arhitekture i arhitektonsko projektiranje, na čemu su se temeljili i nastavni programi kolegija koje je predavao u okviru Katedre za teoriju i povijest arhitekture te Katedre za arhitektonsko projektiranje (Hrvatska arhitektura XX. stoljeća, Moderna i suvremena svjetska arhitektura, Suvremena hrvatska arhitektura i europski kontekst, Hrvatski prostor i arhitektura – Dalmacija, Arhitektonsko projektiranje, i dr). Od 2004. voditelj je višegodišnjega kontinuiranog znanstveno-istraživačkog projekta Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća, u okviru kojega je objavio Leksikon arhitekata Atlasa hrvatske arhitekture XX. stoljeća (2009., sa Z. Barišić Marenić i E. Kahrovićem). Autor je i koautor mnogobrojnih znanstvenih i stručnih članaka u časopisima Prostor, Čovjek i prostor, Arhitektura i drugima, te knjiga (Dubrovačke pouke arhitekta Nevena Šegvića, 2007). U koautorstvu s Melitom Čavlović izradio je koncept i osmislio postav izložbe Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta. 100 godina izobrazbe arhitekata kojom je obilježena stogodišnjica kontinuirane izobrazbe arhitekata u Zagrebu i Hrvatskoj (Hrvatski muzej arhitekture, 2019). Među njegovim se ostvarenim projektima ističu obiteljska kuća u Tudorovici na Korčuli (2019., s A. Šeparović Uchytil) te crkva i župno-pastoralni centar sv. Ivana apostola i evanđelista u naselju Utrina u Zagrebu (1991., 2007., s R. Waldgoni). Od 2022. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Za svoj teorijski, publicistički i projektantski rad dobio je više nagrada i priznanja, među ostalima Zagrebačkoga salona (1994., 1997., 1988., 2009), »Neven Šegvić« (2007), Državnu nagradu za znanost (2009), te Nagradu »Viktor Kovačić« za životno djelo (2022). Nominiran je za nagradu Europske unije za suvremenu arhitekturu Mies van der Rohe (2008).


Ostali podatci
Što pročitati?

Mr. sc. Andrej Uchytil, dipl. ing. arhitekture. U: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 1919./1920. – 1999./2000. Osamdeset godina izobrazbe arhitekata u Hrvatskoj. Zagreb, 2000., str. 269.

M. Mrduljaš: Andrej Uchytil, Renata Waldgoni – forma, singularnost, sakralni prostor. Oris, 10(2008) 49, str. 130–139.

Uchytil, Andrej

Arhitekt, voditelj višegodišnjega znanstveno-istraživačkog projekta Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća.

Opći podatci
Ime
Andrej
Prezime
Uchytil
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 08. 05. 1956.
Povezane osobe
Barišić, Zrinka,
Kahrović, Emir,
Waldgoni, Renata
Povezane ustanove
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Povezani muzeji
Hrvatski muzej arhitekture
Nagrada
državne nagrade za znanost,
Nagrada Zagrebačkoga salona,
Nagrada »Neven Šegvić«,
Nagrada »Viktor Kovačić«
Povezani časopisi
Arhitektura,
Čovjek i prostor,
Prostor

Kategorije i područja
Kategorija
Područje