Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Zambelli, Aleksandar (Rakovica, 26. II. 1902 – Zagreb, 10. X. 1981), rudarski inženjer, stručnjak za projektiranje, gospodarstvo i tehniku sigurnosti u rudarstvu.

Studirao je u Příbramu u Češkoj i Krakovu u Poljskoj te diplomirao 1927. na rudarskom odjelu ljubljanskoga tehničkoga fakulteta. Radio je u ugljenokopima Konjščina (1928−30) i Radoboj (1931−39), 1939–45. bio je inspektor i rudarski glavar u Rudarskom glavarstvu u Zagrebu te 1945–50. rudarski inspektor u Ministarstvu rada NR Hrvatske. Od 1950. bio je zaposlen na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (od 1964. → Rudarsko-geološko-naftni fakultet), gdje je u zvanje redovitoga profesora izabran 1963. Predavao je kolegije Uvod u rudarstvo, Projektiranje rudarskih objekata, Rudarsko gospodarstvo i Tehnika sigurnosti u rudarstvu. Osnovao je Zavod za projektiranje, gospodarstvo i tehniku sigurnosti u rudarstvu 1950. te bio njegov predstojnik. Umirovljen je 1972. Bavio se projektiranjem rudarskih objekata, odvodnjavanjem i zaštitom na radu te miniranjem u rudnicima u Hrvatskoj i BiH. Autor je djela Tehnika sigurnosti u rudarstvu (1950), Organizacija rada, zaštita i gospodarenje u rudarstvu (1959), Projektiranje rudarskih objekata (1964).


Ostali podatci
Što pročitati?

Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. Spomenica (1939–1969). Zagreb, 1971., str. 63−64.

Zambelli, Aleksandar
Rudarski inženjer, stručnjak za projektiranje, gospodarstvo i tehniku sigurnosti u rudarstvu.

Opći podatci
Ime
Aleksandar
Prezime
Zambelli
Mjesto i datum rođenja
Rakovica, 26. 02. 1902.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 10. 10. 1981.
Povezane osobe

Kategorije i područja