Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Zavarivanje, znanstveno-stručni časopis za zavarivanje i srodne tehnologije, koji od 1958. izlazi šest puta na godinu. Od 1958. nosio je podnaslov Bilten Društva za tehniku zavarivanja NR Hrvatske, od 1962. Bilten Društva za tehniku zavarivanja Jugoslavije, od 1984. Glasilo Jugoslavenskoga saveza za zavarivanje, od 1991. Glasilo Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja, a od 1995. nosi podnaslov Časopis za zavarivanje i srodne tehnologije. Engleski podnaslov Review for Welding and Allied Techniques imao je 1995–2002., a od 2002. on glasi Journal for Welding and Allied Techniques. Od 1960. izdaje ga Društvo za tehniku zavarivanja Hrvatske, danas → Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja u Zagrebu.

Sljednik je časopisa Zavarivač. Časopis Jugoslavenskog saveza za zavarivanje (u suradnji s Društvima iz BiH, Srbije i Makedonije, izlazio od 1954) i Bilten (izlazio od 1958., glavna urednica bila je Božena Božiček-Hruška). Početkom 1960. Bilten je, znatno proširena sadržaja i u većoj nakladi, promijenio naziv u Zavarivanje. Od 1960. izlazio je jednom na mjesec, a od 1978. izlazi kao dvomjesečnik. U ranijim godištima časopis je prikazivao dostignuća u zavarivanju, pratio tehniku, obrazovanje i zavarivačku regulativu, a poslije, razvojem mehanike i automatizacije, sadržaj je proširen na područje robotizacije, primjene računala u zavarivanju i problematiku zavarivanja novih materijala. Dvojezično hrvatsko-englesko izdanje prvi put je objavljeno 1994. Uz časopis su dva puta objavljeni posebni dodatci (2006. u povodu 60. godišnje skupštine Međunarodnog instituta za zavarivanje i 2008. u povodu 88. obljetnice postojanja tvornice Đuro Đaković). Od 2016. časopis je dostupan na portalu znanstvenih časopisa RH.

Glavni urednici časopisa Zavarivanje
Dobriša Weiner 1960.
Drago Kunstelj 1960–77.
Ljubomir Beara 1977–79.
Slobodan Kralj 1979–88.
Božidar Kovačević 1988.
Šime Antić 1988–89.
Goran Vručinić 1989–92.
Kajo Grubić 1992–95.
Ivan Juraga od 1995.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Živčić: Prigodom 40. obljetnice Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja. Zavarivanje, 36(1993) 3, str. 83–87.

F. Javor: 60. obljetnica Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja. Zavarivanje, 56(2013) 1–2, str. 3–9.

Mrežne poveznice

Zavarivanje. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Zavarivanje
Naslovnica znanstveno-stručnog časopisa Zavarivanje, 2003., Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja (HDZT)

Znanstveno-stručni časopis za zavarivanje i srodne tehnologije, a koji od 1958. izlazi šest puta godišnje.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1958.
Prijašnji nazivi

Bilten (1958–60)

Zavarivanje (od 1960)


Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje