Objavljeno: .
Ažurirano: 15. svibnja 2024.

Rašica, Božidar (Boško) (Ljubljana, 28. XII. 1912 – Zagreb, 13. IX. 1992), arhitekt, scenograf i slikar, predstavnik modernih nazora u arhitekturi nakon II. svj. rata.

Studij arhitekture upisao je u Rimu 1932., nastavio ga je u Beogradu (1933–35) i Varšavi (1936–37), a diplomirao je 1942. u Zagrebu na Arhitektonskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Arhitektonski fakultet). Tijekom studija projektirao je samostalno i surađivao s Ivanom Zemljakom, Stjepanom Hribarom, Dragom Iblerom i Nikolom Dobrovićem. Od 1939. radio je u Odsjeku za regulaciju grada zagrebačkoga Gradskog poglavarstva, a 1948–51. kao glavni projektant u birou Ministarstva unutrašnjih poslova. Preko Zadruge Arhitekt 1952–54. djelovao je kao samostalni projektant. Arhitektonski projektni biro Rašica osnovao je 1954. Od 1966. do umirovljenja 1982. predavao je na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu, od 1972. u zvanju redovitoga profesora. U okviru Katedre za arhitektonsko projektiranje bio je nositelj kolegija Arhitektonsko projektiranje, Arhitektura društvenih zgrada, Arhitektura stambenih zgrada, Zgrade za kulturu i slobodno vrijeme i dr. Bio je dekan Fakulteta 1978–79. Godine 1974–78. na Saobraćajnom studiju pri Građevinskome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet prometnih znanosti; sv. 1) predavao je kolegij Vizualne komunikacije. Bio je profesor i u Školi primijenjene umjetnosti (→ Škola primijenjene umjetnosti i dizajna; sv. 2) te na Akademiji za kazališnu umjetnost (danas Akademija dramske umjetnosti) u Zagrebu.

Osnovna škola u Mesićevoj ulici 35 iz 1953., Zagreb

Izgradnja osnovne škola u Mesićevoj ulici 35 iz 1953., Zagreb

U nizu svojih projekata provodio je analizu dosljedne primjene racionalnog sustava modula kao podloge jasnoći oblikovnog ritma korpusa – od kuća za individualno i kolektivno stanovanje, škola, poslovnih zgrada, izložbenih paviljona, kazališta do urbanističkih planova. Među izvedbama u Zagrebu ističu se kuće za ljetovanje u Šestinama (1932) i Mlinovima (1942), stambena zgrada Exportdrva u Vukovarskoj ulici 62a–d (1953), osnovna škola u Mesićevoj 35 (1953), poslovna zgrada Jugonafte (kasnije Hrvatska elektroprivreda) u Vukovarskoj 37 (1954–56), dvije višestambene zgrade u Tenžerinoj 1–15 (1954–56), poslovna zgrada Jadran-filma (poslije Croatia Lloyda, danas poliklinike Croatia) u Vukovarskoj 62 (1956), te paviljoni Mašinogradnje (1957), Njemačke (1964), Slovenijalesa (1969), Prehrambene industrije Jugoslavije (1975), kao i kongresna dvorana i restoran (1969) na Zagrebačkom velesajmu. Vrijedna ostvarenja stambene arhitekture čine i zgrade u Zadru – u Ulici Zadarskoga mira 1358. 22 i Mrganićevoj 1, 3, 5, 6, 8, 10 (1959), u ulicama Zore dalmatinske, Dalmatinskog sabora i Papafavinoj (1961) te Širokoj 14 (1966), u Makarskoj na Obali kralja Tomislava 6 (1959). Godine 1958. projektirao je tri vile u Ženevi, izradio idejne studije za poslovno-stambenu zgradu u Milanu i vilu kraj Washingtona. Radio je na urbanističkom planu Sarajeva (1946), regulaciji Zadra (1946., 1957., 1961), arhitektonsko-urbanističke studije turističkih građevina u Biogradu na Moru (1967) i arhitektonsko-urbanistički plan Vrsara (1971). Izveo je adaptaciju kazališta Gavella (1954) i Hrvatskoga narodnog kazališta (1966–68) u Zagrebu te Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu (1970–80). Od 1983. radio je na projektima adaptacije tvrđave Revelin u Dubrovniku.

Zgrada Jugonafte (danas Hrvatske elektroprivrede) u Vukovarskoj ulici iz 1952., Zagreb

Stambena zgrada Exportdrva u Vukovarskoj ulici 62a–d iz 1953., Zagreb

Poslovna zgrada Jadran-filma (danas poliklinike Croatia) u Vukovarskoj ulici 62 iz 1956., Zagreb

Osim arhitekturom bavio se i slikarstvom i scenografijom. Autor je velikoga broja slikarskih radova i jedan od članova likovne grupe → EXAT 51. Izlagao je u Salonu Réalités Nouvelles u Parizu, te u Beogradu, Zagrebu, Rijeci, Dubrovniku, Milanu, Londonu i Ženevi. Izradio je scenografije za mnogobrojne domaće i svjetske pozornice – u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Puli, Trstu, Londonu, Berlinu, New Yorku, Parizu i Tokyju. Retrospektivna izložba njegovih scenografskih i slikarskih radova priređena je 1983. u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među ostalim odlikovanja premijera francuske vlade »Palmes Académiques« za zasluge u širenju francuske kulture (1976), te nagrada »Vladimir Nazor« (1978) i »Viktor Kovačić« (1980) za životno djelo. Dopisni je član HAZU-a od 1992.

Scenografija za operu Carmen, HNK, 1959., Zagreb

Ostali podatci
Što pročitati?

Arhitektura u suputništvu sa slikarstvom i scenografijom (razgovor s prof. Božidarom Rašicom). Čovjek i prostor, 26(1979) 8(317), str. 14–16.

V. Marsić: Rašica – slikar, arhitekt, scenograf. Život umjetnosti, 52–53(1993) 1, str. 36–43.

V. Marsić, P. Selem, Z. Maković: Božidar Rašica. Arhitektura, scenografija, slikarstvo, pedagoški i znanstveni rad. Zagreb, 2009.

Mrežne poveznice

Nacionalni arhivski informacijski sustav, Božidar Rašica

Iz arhive LZMK-a

RAŠICA, BOŽIDAR (BOŠKO). Hrvatska enciklopedija, sv. 9, 2007., str. 208.

Rašica, Božidar
Stambena zgrada Exportdrva, južna fasada, Vukovarska ulica 62a-d, 1953., Zagreb

Arhitekt, scenograf i slikar, predstavnik modernih nazora u arhitekturi nakon II. svj. rata.

Opći podatci
Ime
Božidar (Boško)
Prezime
Rašica
Mjesto i datum rođenja
Ljubljana (Slovenija), 28. 12. 1912.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 13. 09. 1992.
Povezane osobe
Dobrović, Nikola,
Ibler, Drago,
Zemljak, Ivan
Povezane udruge
EXAT 51
Nagrada
Nagrada »Vladimir Nazor«,
Nagrada »Viktor Kovačić«,
Odlikovanje premijera francuske vlade »Palmes Académiques«

Kategorije i područja
Kategorija
Područje