Područje: farmaceutska tehnologija


toksikologija, interdisciplinarna znanost o štetnom djelovanju otrovnih tvari na živi organizam ili određeni biološki sustav. Unutar nje razvila su se uža specijalizirana područja poput analitičke toksikologije, kliničke toksikologije, forenzične toksikologije,…

Trinajstić, Ljubomir (Volosko, 31. V. 1908 – Zagreb, 19. VII. 2010), kemijski inženjer, stručnjak za razvoj kemijsko-farmaceutskih proizvodnih postupaka.

Diplomirao je 1932. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga…

Vjesnik ljekarnika, znanstveno-stručni časopis, službeno glasilo Hrvatskoga ljekarničkog društva. Počeo je izlaziti 1919. u izdanju Odbora društva ljekarnika Kraljevine SHS u Zagrebu pod nazivom Vjesnik ljekarnika Kraljevstva Srba, Hrvata i…

Vrgoč, Antun (Gunja, 30. VIII. 1881 – Zagreb, 8. VIII. 1949), kemičar i farmaceut, stručnjak za farmakognoziju.

Na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu diplomirao je kemiju 1904.…