Područje: farmaceutska tehnologija


Imunološki zavod, javna zdravstvena ustanova s vlastitom proizvodnjom imunoloških pripravaka, sa sjedištem u Zagrebu. Osim proizvodnje, ima i znanstvenoistraživačku, zdravstvenu i nastavnu djelatnost.

Sustavna proizvodnja cjepiva u Hrvatskoj (→ …

Jalšenjak, Ivan (Zagreb, 25. VIII. 1941), kemijski inženjer, stručnjak za farmaceutsku tehnologiju.

Na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta diplomirao je 1966., a na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu doktorirao 1975. disertacijom Reološko…

Janeček, Gustav (Konopiště, Češka, 30. XI. 1848 – Zagreb, 8. IX. 1929), farmaceut, jedan od pokretača i utemeljitelja hrvatske farmaceutske industrije.

U Plzeňu je položio tirocinijski…

JGL Muzej farmacije, specijalizirani povijesni muzej hrvatske i svjetske povijesti farmacije, poduzeća Jadran – galenski laboratorij, osnovan 2020. u Rijeci.

Začetnik ideje o osnivanju muzeja bio je Ivo Usmiani, osnivač…

Jiruš, Bohuslav (Prag, 17. X. 1841 – Prag, 16. XI. 1901), liječnik, botaničar i farmakognostičar, jedan od pokretača studija farmacije u Zagrebu.

Studij je završio u…

Kalođera, Zdenka (Đurđenovac, 1. XII. 1948), farmaceutska inženjerka, stručnjakinja za farmakognoziju.

Na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu diplomirala je 1973. te doktorirala 1983. disertacijom Istraživanje glikozidnog sastava imele (Viscum album L.) (mentor J.…

Kujundžić, Nikola (Ivanbegovina kraj Imotskog, 6. XII. 1948), kemijski i farmaceutski inženjer, stručnjak za interakcije metalnih iona s lijekovima.

Na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je prehrambeno-sanitarnu kemiju…

Kukolja, Stjepan (Marija Bistrica, 11. V. 1927 – Arlington, Virginia, 17. I. 2008), kemijski inženjer, stručnjak za cefalosporinske i penicilinske antibiotike.

Na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga fakulteta…

Kušan, Fran (Vučja Luka kraj Sarajeva, 18. X. 1902 – Zagreb, 21. V. 1972), botaničar i utemeljitelj Botaničkoga vrta ljekovitog i otrovnog bilja studija farmacije u…

lijekovi, tvari ili mješavine tvari namijenjene liječenju ili sprečavanju bolesti.

Svaki lijek sadržava djelatnu tvar ili mješavinu tvari koja je djelatni sastojak lijeka s farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim djelovanjem radi…

ljekarništvo, zdravstvena djelatnost koja obuhvaća nabavu, izradbu i čuvanje lijekova, ispitivanje njihovih svojstava i kakvoće, opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima te davanje uputa o njihovoj uporabi. Ljekarništvo (apotekarstvo) je djelatnost…

Medika d. d., poduzeće za trgovinu na veliko humanim i veterinarskim lijekovima, medicinskim proizvodima i opremom, stomatološkim pomagalima te dijetetskim, kozmetičkim, higijenskim i drugim proizvodima namijenjenima zdravstvenomu tržištu (veledrogerija)…

Meštrović, Ernest (Bjelovar, 7. V. 1967), kemičar, stručnjak za strukturnu kemiju i kemiju materijala.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je kemiju 1992. te doktorirao 1996. disertacijom Adukti…

Pepeljnjak, Stjepan (Zagreb, 2. I. 1944), veterinar, stručnjak za mikotoksikologiju.

Na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1968. i doktorirao 1980. disertacijom Istraživanja raširenosti i toksičnosti vrsta plijesni…

Rajner, Ernest (Sarajevo, 23. III. 1911 – Pariz, 10. VI. 1998), kemijski inženjer, stručnjak za razvoj kemijsko-farmaceutskih proizvodnih postupaka.

Kemiju je diplomirao na Tehničkome fakultetu u…

Štivić, Ivan (Batrina kraj Nove Gradiške, 18. I. 1912 – Zagreb, 9. XII. 2003), farmaceut i kemičar, stručnjak za farmaceutsku tehnologiju.

Na Farmaceutskom učevnom tečaju Mudroslovnoga…

Tamburašev, Gavra (Srbobran, Srbija, 28. VIII. 1918 – Zagreb, 3. I. 1994), liječnik, stručnjak za proizvodnju antibiotika, vitamina i insekticida.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao…