Objavljeno: .
Ažurirano: 17. siječnja 2022.

Petric, Nedjeljka (Vis, 15. V. 1928 – Split, 14. VI. 2018), kemijska inženjerka, stručnjakinja u području termodinamike.

Diplomirala je 1954. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirala 1972. disertacijom Studij pasiviteta cinka (mentor → B. Lovreček). Radila je 1954–64. u → Tvornici karbida i ferolegura Dalmacija – Dugi Rat kao rukovoditeljica kemijskoga laboratorija te glavna inženjerka proizvodnje. Uvela je metodu određivanja silicija u koksu i ferosiliciju s pomoću želatine. Od 1964. bila je zaposlena na → Kemijsko-tehnološkome fakultetu u Splitu, od 1984. u zvanju redovite profesorice; umirovljena je 1998. Bila je predsjednica Savjeta Kemijsko-tehnološkoga fakulteta u Splitu (1972–74), prodekanica za znanstveno-nastavnu problematiku (1978–83), dekanica (1983–87) te predstojnica Zavoda za termodinamiku koji je utemeljila (1982–98). Predavala je kolegije Tehnička termodinamika, Termodinamika realnih sustava te Kemijsko-inženjerska termodinamika. Bavila se dobivanjem magnezijeva oksida iz morske vode i procesima izotermnog i aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida u svrhu dobivanja visokovatrostalne otporne keramike. Suautorica je knjige Tehnička termodinamika (s I. Vojnovićem i V. Martinac, 2015). Dobitnica je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1999).


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Martinac: Prof. dr. sc. Nedjeljka Petric. Kemija u industriji, 67(2018) 7–8, str. 361–362.

Petric, Nedjeljka
Kemijska inženjerka, stručnjakinja u području termodinamike.

Opći podatci
Ime
Nedjeljka
Prezime
Petric
Mjesto i datum rođenja
Vis, 15. 05. 1928.
Mjesto i datum smrti
Split, 14. 06. 2018.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija