Objavljeno: .
Ažurirano: 15. studenoga 2023.

Neidhardt, Velimir (Zagreb, 7. X. 1943), arhitekt i urbanist, arhitektonski izričaj obilježen mu je spojem hrvatske kasne moderne i postmoderne sa suvremenim arhitektonskim zbivanjima.

Diplomirao je 1967. na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1990. disertacijom Antroposocijalni faktor u teorijskom pristupu arhitektonskom i urbanističkom projektiranju (mentor → A. Marinović-Uzelac). Godine 1968–70. pohađao je Majstorsku radionicu Drage Galića, a 1974–76. usavršavao se u SAD-u (Harvard University i Massachusetts Institute of Technology, arhitektonski atelijer Skidmore, Owings & Merrill u Chicagu). Od 1968–74. bio je zaposlen u Arhitektonskome birou Medveščak, a 1976–94. u Urbanističkom institutu Hrvatske. Od 1979. radio je na Arhitektonskome fakultetu, isprva kao honorarni asistent, a od 1994. kao stalni zaposlenik, u zvanju redovitoga profesora od 1999. U okviru Katedre za arhitektonsko projektiranje bio je nositelj kolegija Zgrade za rad i trgovinu i Arhitektonsko projektiranje. Godine 1996. osnovao je poduzeće Neidhardt arhitekti.

Autor je mnogobrojnih arhitektonskih projekata, urbanističko-arhitektonskih studija i natječajnih radova. Među realiziranom arhitekturom ističu se upravna zgrada policije i stambene zgrade S-21 i S-23 u Mrkonjić Gradu (1970–71., s L. Schwererom), robna kuća Boska i Dom radničke solidarnosti u Banjoj Luci (1973–79., s Lj. Lulić i J. Nosso), u Zagrebu Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Ulici Hrvatske bratske zajednice (1978–95., s M. Hržićem, Z. Krznarićem i D. Manceom), zgrada INA-e u Aveniji Većeslava Holjevca (1985–89), zgrada Croatia osiguranja na Miramarskoj cesti (2004), kongresni centar u lateralnom dijelu Nacionalne i sveučilišne knjižnice (2019), kao i niz obiteljskih kuća većinom u rezidencijalnim četvrtima sjevernoga dijela grada (Lauš na Pantovčaku, 1992., Tomašić na Gornjem Prekrižju, 1997–98) i dr. Na globalnom planu najznačajniji arhitektonski uspjeh ostvario je pobjedom na međunarodnom natječaju za novi putnički terminal zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman 2008 (s B. Kinclom i J. Radićem, izgrađen 2017), pri čem se našao ispred svjetske arhitektonske elite (N. Foster, Z. Hadid, S. Ban). Sudjelovao je u urbanističkom planiranju (Urbanistički plan Petrinje, 1976; Prostorni plan općine Petrinja, 1977., s F. Wenzlerom). Godine 1977. osmislio je i razvio URBAN, prvi računalni jezik za potrebe urbanističkog i prostornog planiranja u Hrvatskoj.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1978–95., Zagreb

Zgrada INA-e, 1985–89., Zagreb

Zračna luka Franjo Tuđman, Velika Gorica, foto: Josip Škof

Zračna luka Franjo Tuđman, unutrašnjost terminala, Velika Gorica, foto: Josip Škof

Znanstvene i stručne radove te osvrte iz područja arhitekture i urbanizma objavljivao je u dnevnom i stručnom tisku (Vjesnik, Večernji list, Arhitektura, Čovjek i prostor, Prostor, Oris, Ljetopis HAZU, Vjesnik HAZU i dr.); autor je knjige Čovjek u prostoru. Antroposocijalna teorija projektiranja (1997). Bio je suradnik Tehničke enciklopedije LZ-a. Izlagao je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim izložbama, među kojima se ističu Trijenale u Milanu (1996) i samostalan nastup u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU-a u Zagrebu (2001). Bio je predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata 1995–99. Od 1991. redoviti je član HAZU-a, od 2011. do 2018. njegov potpredsjednik, a od 2019. predsjednik. Godine 2015. postao je dopisnim članom Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, a 2019. redovitim članom Svjetske akademije umjetnosti i znanosti (World Academy of Art and Science) iz SAD-a. Od 2015. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među ostalima Zagrebačkoga salona (1979., 1982), »Viktor Kovačić« (1979), »Vladimir Nazor« (1989., 1995), Američke arhitektonske nagrade (American Architecture Prize, 2017).


Ostali podatci
Što pročitati?

Akademik dr. sc. Velimir Neidhardt, dipl. ing. arhitekture. U: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 1919./1920. – 1999./2000. Osamdeset godina izobrazbe arhitekata u Hrvatskoj. Zagreb, 2000., str. 208.

F. Vukić: Velimir Neidhardt. Urban arhitecture. Arhitektura grada. Zagreb, 2001.

A. Žunić: Misao u arhitekturi: Velimir Neidhardt. Zagreb, 2018.

Neidhardt, Velimir
foto: Goran Mehkek / CROPIX

Arhitekt i urbanist, njegov arhitektonski izričaj obilježen je spojem hrvatske kasne moderne i postmoderne sa suvremenim arhitektonskim zbivanjima.

Opći podatci
Ime
Velimir
Prezime
Neidhardt
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 07. 10. 1943.
Povezane osobe
Galić, Drago,
Hržić, Marijan,
Kincl, Branko,
Krznarić, Zvonimir,
Mance, Davor,
Radić, Jure,
Wenzler, Fedor
Povezane ustanove
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Povezana poduzeća
Urbanistički institut Hrvatske
Nagrada
Nagrada »Vladimir Nazor«,
Nagrada »Viktor Kovačić«,
Nagrada Zagrebačkoga salona,
Američka arhitektonska nagrada (American Architecture Prize)
Povezani časopisi
Arhitektura,
Čovjek i prostor,
Prostor

Kategorije i područja
Kategorija
Područje