Abecedar slova: K


Kranjec, Velimir (Gornji Šarampov kraj Ivanić-Grada, 17. VI. 1930 – Zagreb, 7. II. 2002), geološki inženjer, doajen geologije nafte i plina u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1955.…

krčki jedrenjak, hrvatski trgovački jedrenjak iz XII‒XIII. st. Naziv potječe od prikaza broda u ostatcima crkvice sv. Jurja u Vrbniku na Krku. Bio je duljine 28 m, širine…

Kreuh, Ladislav (Zidani Most, Slovenija, 5. XI. 1919 – Zagreb, 22. IV. 1981), strojarski inženjer, stručnjak za generatore pare.

Diplomirao je 1943. na strojarskom odsjeku Tehničkoga…

kriminalistička tehnika, dio kriminalistike koji se bavi metodama pronalaženja, utvrđivanja i ispitivanja tragova i materijalnih dokaza koji ostaju iza počinjenoga kaznenoga djela te utvrđivanjem identiteta, pronalaženjem i hvatanjem počinitelja kaznenoga…

Krištafor, Zdenko (Zagreb, 17. VII. 1953), inženjer naftnoga rudarstva.

Diplomirao je 1977. te doktorirao 1995. disertacijom Poboljšavanje načina odabira sklopova zaštitnih cijevi na primjeru bušotina u tzv. Dubokoj…

Križan, Božidar (Zagreb, 6. XII. 1946), strojarski inženjer, stručnjak za konstruiranje u strojarstvu.

Diplomirao je na Strojarskome fakultetu u Rijeci 1971., magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u…

Krpan, Dragutin (Bjelovar, 29. XII. 1901 – Zagreb, 16. I. 1994), strojarski inženjer, stručnjak za motore i motorna vozila.

Diplomirao je 1927. na strojarskom odjelu Visoke…

Krpan, Mirko (Drinak kraj Novoga Vinodolskoga, 21. I. 1924 – Rijeka, 1. XII. 2006), brodograđevni inženjer, stručnjak za tribologiju.

Diplomirao je 1955. na brodograđevnom odsjeku Tehničkoga…

krstarica, velik ratni brod široke namjene, za izviđanje, zaštitu većih plovnih sastava i pomorskih komunikacija te potporu snagama pri napadima na kopno.

Prve krstarice na jedra i parni stroj pojavile…

Krstelj, Vjera (Rijeka, 13. II. 1939), strojarska inženjerka, stručnjakinja za nerazorna ispitivanja.

U Zagrebu je diplomirala 1963. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, a na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) magistrirala…

Krumes, Dragomir (Slavonski Brod, 3. IX. 1945), strojarski inženjer, stručnjak za materijale i termodifuzne postupke obradbe.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1970., magistrirao 1977.…

Kujundžić, Nikola (Ivanbegovina kraj Imotskog, 6. XII. 1948), kemijski i farmaceutski inženjer, stručnjak za interakcije metalnih iona s lijekovima.

Na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je prehrambeno-sanitarnu kemiju…

Kujundžić, Trpimir (Zagreb, 25. XI. 1964), rudarski inženjer, stručnjak za rudarsku mehanizaciju te eksploataciju i obradbu arhitektonsko-građevnoga kamena.

Diplomirao je 1989. te doktorirao 2002. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u…

Kunstelj, Drago (Trst, 14. VIII. 1909 – Zagreb, 15. II. 1980), strojarski inženjer, stručnjak za zavarivanje.

Diplomirao je 1934. na strojarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ …

Kurtis, Frank (Kuretich, Frank Peter) (Crested Butte, Colorado, 25. I. 1908 − Glendale, California, 17. II. 1987), konstruktor trkaćih automobila.

Sin je kovača iz Gorskoga kotara…

kuter, manji jedrenjak ili jedrilica s jednim jarbolom. Glavno mu je jedro sošno, iznad njega je razapeta vrška, a na pramcu se nalaze letno jedro, prečka i prečkica. Zahvaljujući visoku…