Objavljeno: .
Ažurirano: 21. svibnja 2024.

Gomboš, Stjepan (Sombor, 10. III. 1895 – Zagreb, 29. IV. 1975), arhitekt, znatno je pridonio razvoju hrvatske moderne arhitekture između dvaju svjetskih ratova.

Diplomirao je arhitekturu 1921. na Visokoj tehničkoj školi u Budimpešti. Radio je u Zagrebu u atelijerima → Rudolfa Lubynskog od 1920., potom od 1921. → Huge Ehrlicha, a 1931–41. vodio je zajednički atelijer s → Mladenom Kauzlarićem, s kojim je sudjelovao na izložbama → Udruženja umjetnika Zemlja (Zagreb, Sofija). Nakon II. svj. rata radio je u Ministarstvu građevina NRH. Od 1947. bio je šef Odjela industrijske arhitekture u → Arhitektonskome projektnom zavodu, a 1951–62. radio je u → Arhitektonskom projektnom zavodu Plan u Zagrebu. Na zagrebačkom je Tehničkome fakultetu (→ Arhitektonski fakultet) 1950–54. kao izvanredni profesor predavao kolegij Industrijsko graditeljstvo.

Zgrada Bratimske blagajne u Mislavovoj ulici 18–20 iz 1929., Zagreb

U svojim je projektima stambenih, obiteljskih, javnih i industrijskih zgrada osobitu pozornost posvetio jasnom volumenu i čistim plohama građevina te konstruktivnim i funkcionalnim elementima. U ranoj fazi kod Ehrlicha surađivao je u Zagrebu na projektima Prve hrvatske obrtne banke u Ilici 38 (1925), sklopa Nadarbine Zagrebačke nadbiskupije, omeđenoga Vlaškom, Bauerovom i Martićevom ulicom te Ratkajevim prolazom (1926–30), zgrade Mirovinske zaklade Gradske štedionice u Gajevoj 2 (1934), a samostalno je projektirao i izveo zgradu Bratimske blagajne u Mislavovoj 18–20 (1929), vilu u Nazorovoj 7 i dr. U zajednici s Kauzlarićem je, ostvarivši najviše domete predratne zagrebačke arhitektonske škole, realizirao među ostalim stambene zgrade u Petrinjskoj 11 i Maksimirskoj 4 (1933), Borninoj 12 (1934), Boškovićevoj 24 (1935), Brešćenskoga 7 (1938), na Svačićevu trgu 12 (1940), stambeno-poslovnu zgradu Seljačke sloge u Zvonimirovoj 17 (1938), vile u Novakovoj 15 (1932) i 24 (1936), Zamenhofovoj 9 (1936), Nazorovoj 52 (1937), obiteljsku kuću u Babonićevoj 25 (1935); vile Grünwald (1933) i Mahler (1935) u Korčuli, Ladany i Ronin u Hvaru (1936) te Rusko na Koločepu (1938). Tijekom zajedničkoga djelovanja ostvarili su uspjele adaptacije i unutrašnja uređenja od kojih se ističu Gradska kavana u sklopu nekadašnjeg arsenala (1932) u Dubrovniku te kavana Corso na uglu Gundulićeve i Ilice u Zagrebu (1933). U poslijeratnom se razdoblju bavio industrijskom arhitekturom, realizirajući niz tvorničkih sklopova: Rade Končar (s Kauzlarićem, → V. Juranovićem i → O. Wernerom, 1946–49), Prvomajska, Tvornica parnih kotlova, RIZ u Zagrebu, Đuro Đaković (rekonstrukcija i proširenje) u Slavonskom Brodu i dr., a od stambene arhitekture ističu se stambena naselja tvornice Rade Končar u Voltinom (s → I. Bartolićem i → S. Löwyjem, 1947) i Poljane u Vrbiku (s → V. Potočnjakom i V. Hećimovićem, 1948; danas Alagina 1–8, Bošnjakovićeva 1–8, Stožirova 1–8, Vrančićeva 1–8) u Zagrebu. Objavio je veći broj članaka u stručnim časopisima Arhitektura, Čovjek i prostor i Naše graditeljstvo. Dobitnik je nagrada za životno djelo »Viktor Kovačić« (1967) i »Vladimir Nazor« (1971).

Višestambene zgrade u Vrbiku iz 1948., Zagreb

Tvornički sklop Rade Končar na Fallerovu šetalištu iz 1945–47., Zagreb

Tvornički sklop Jugovinil

Ostali podatci
Što pročitati?

V. Ivanković, M. Obad-Šćitaroci: Planiranje i izgradnja Zagreba 1945.-1952. Prostor, 19(2011) 2(42), str. 362–375.

A. Baće: Arhitekti Mladen Kauzlarić i Stjepan Gomboš u Dubrovniku (1930.-1940.). Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, 53(2010) 1, str. 104–120.

Iz arhive LZMK-a

S. Sekulić-Gvozdanović: GOMBOŠ, STJEPAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 43–45.

Gomboš, Stjepan

Arhitekt, znatno je pridonio razvoju hrvatske moderne arhitekture između dvaju svjetskih ratova.

Opći podatci
Ime
Stjepan
Prezime
Gomboš
Mjesto i datum rođenja
Sombor (Srbija), 10. 03. 1895.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 29. 04. 1975.
Povezane osobe
Bartolić, Ivo,
Ehrlich, Hugo,
Juranović, Vladimir,
Kauzlarić, Mladen,
Löwy, Slavko,
Lubynski, Rudolf,
Potočnjak, Vladimir,
Werner, Otto
Povezana poduzeća
Arhitektonski projektni zavod,
Arhitektonski projektni zavod Plan
Povezane udruge
Udruženje umjetnika Zemlja
Nagrada
Nagrada »Viktor Kovačić«,
Nagrada »Vladimir Nazor«
Povezani časopisi
Arhitektura,
Čovjek i prostor

Kategorije i područja
Kategorija
Područje