Područje: arhitektura


Ciciliani, Emil (Modderfontein, Južnoafrička Republika, 24. VI. 1907 – Split, 30. VII. 1944), arhitekt, predstavnik moderne arhitekture u Splitu 1930-ih.

Pohađao je Češku visoku tehničku školu…

Čakovec, stari grad, utvrda i dvorac građeni od XVI. do XVIII. st. na mjestu srednjovjekovnoga grada koji se spominje još 1328. Bio je sjedište obitelji Zrinskih od 1546. do…

Čičin-Šain, Andrija (Split, 3. I. 1920 – Rijeka, 11. XII. 2009), arhitekt, vlastiti arhitektonski izraz postizao je vrednovanjem duha kraja u kojemu je gradio.

Studirao je…

Čižmek, Ivan (Zagreb, 23. X. 1937), arhitekt i urbanist, stručnjak za izradbu prostornih i urbanističkih planova, napose za projektiranje stambenih naselja, turističkih kompleksa i gradskih središta.

Diplomirao je…

Ćurković, Tomislav (Zagreb, 10. IV. 1961), arhitekt, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, istaknuo se posebice projektiranjem stambene arhitekture.

Diplomirao je 1988. na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka studija…

Delalle, Radovan (Slavonski Brod, 23. XII. 1935), arhitekt i urbanist, zagovornik alternativnih pristupa suvremenoj urbanističkoj i arhitektonskoj problematici.

Studirao je arhitekturu na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskome fakultetu u Zagrebu (1956–60), diplomirao…

Delfin, Vojtjeh (Split, 25. V. 1921 – Zagreb, 24. XI. 1981), arhitekt, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, sklon eksperimentalnom pristupu u oblikovanju arhitektonskih objekata i mobilnih struktura.…

Denzler, Juraj (Zagreb, 12. IV. 1896 – Zagreb, 27. IX. 1981), arhitekt, jedan od najistaknutijih predstavnika hrvatske moderne arhitekture.

Završio je Srednju tehničku graditeljsku školu u…

Dioklecijanova palača, carska rezidencija u Splitu koju je oko 300. podignuo rimski car Dioklecijan. Ima elemente carske vile, helenističkoga grada i utvrđenoga vojnog logora. Jedno je od najbolje očuvanih ostvarenja…

Dobronić, Lelja (Zagreb, 19. IV. 1920 – Zagreb, 19. XII. 2006), povjesničarka umjetnosti, znatno je unaprijedila poznavanje arhitekture i urbanizma Zagreba od srednjega vijeka do suvremenosti.…

Dragomanović, Aleksandar (Banja Luka, 7. VI. 1921 – Zagreb, 16. II. 1996), arhitekt, predstavnik kasne moderne arhitekture, osobito posvećen projektiranju trgovačkih, poslovnih i obrazovnih zgrada.

Diplomirao…

Dubovac, stari grad, srednjovjekovna utvrda iz XIII st. u sjeverozapadnome dijelu Karlovca. Jedan je od najbolje sačuvanih spomenika feudalnoga graditeljstva u Hrvatskoj.

U obliku je nepravilna četverokuta s četiri…

Dubrovačke zidine, snažan fortifikacijski sustav koji okružuje grad Dubrovnik. Današnji opseg dobile su u XIII. st., a izgled i dimenzije 1453–1660. Jedan su od najmonumentalnijih takvih sustava u Europi.…

Dumengjić, Zoja (Odesa, 31. XII. 1904 – Zagreb, 14. V. 2000), arhitektica, istaknula se arhitekturom zdravstvene namjene.

Diplomirala je 1927. na Arhitektonskom odjelu Tehničkoga fakulteta u…

Duplančić, Boris (Split, 1. II. 1942), arhitekt, glavno je područje njegova djelovanja stambena arhitektura.

Diplomirao je 1966. na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu. Godine 1968–88. radio je u projektnome…

Dvigrad, ruševine srednjovjekovnoga grada u Limskoj dragi kraj Kanfanara. Nastao je na području naseljenome još od prapovijesti, prvi se put spominje u X. st., a bio je nastanjen sve…

Dvorana Krešimira Ćosića, središnja građevina Sportskoga centra Višnjik u Zadru, višenamjenska sportska dvorana nadsvođena osebujnom čeličnom i armiranobetonskom kupolom.

Izgrađena je 2008 (projektant: M. Hržić).

Ehrlich, Hugo (Zagreb, 31. I. 1879 – Zagreb, 21. IX. 1936), arhitekt, razvijajući svoj izraz od tradicije (pretežno klasicističke) preko secesije i modernizma sve do funkcionalizma,…

Emili, Igor (Sušak, danas dio Rijeke, 9. VIII. 1927 – Rijeka, 25. X. 1987), arhitekt i urbanist, njegov arhitektonski izričaj obilježen je suvremenom interpretacijom uz poštovanje…

Fabijanić, Nenad (Zagreb, 8. III. 1951), arhitekt i urbanist, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, posebno se istaknuo oblikovanjem interijera i javnih prostora.

Diplomirao je 1974. na Arhitektonskom fakultetu u…

Fabris, Stanko (Split, 7. III. 1909 – Zagreb, 30. XII. 1997), arhitekt, sljedbenik načela funkcionalizma i međunarodnoga stila u suvremenoj arhitekturi.

Studirao je na Nacionalnoj visokoj…

Filipović, Ines (Zagreb, 2. III. 1936 – Zagreb, 4. VIII. 2001), arhitektica, njezin osobit doprinos izražen je u uređenju zagrebačkih interijera kao javnih gradskih prostora.

Diplomirala…

Filipović, Nikola (Zagreb, 13. III. 1934 – Zagreb, 18. V. 2020), arhitekt, istaknuti predstavnik hrvatske arhitekture druge polovice XX. st., osobito se istaknuo projektiranjem javnih…

Galić, Drago (Zagreb, 9. X. 1907 – Zagreb, 3. X. 1992), arhitekt, jedan od ključnih sudionika stvaranja zagrebačke arhitektonske škole u razdoblju između dvaju svjetskih ratova.…

Garić grad, ruševine jednog od najstarijih i najvećih srednjovjekovnih utvrđenih gradova u sjevernoj Hrvatskoj; nalazi se na sjevernim obroncima Moslavačke gore iznad sela Podgarića. Dao ga je izgraditi Stjepan Šubić…

Gomboš, Stjepan (Sombor, 10. III. 1895 – Zagreb, 29. IV. 1975), arhitekt, znatno je pridonio razvoju hrvatske moderne arhitekture između dvaju svjetskih ratova.

Diplomirao je arhitekturu…

Gradske zidine Zadar (Bedemi zadarskih pobuna), fortifikacijski sustav središta grada izgrađen u XII. i XIII. st., koji je Mletačka Republika dodatno ojačala i pretvorila u bastionski sustav u XVI.…

Gradski stadion Poljud, nogometni i atletski stadion u Splitu; djelo je vrhunske svjetske sportske arhitekture, s rekordnim rasponom prostorne rešetkaste konstrukcije Mero od 205 m.

Izgrađen je 1979 (projektant: B. Magaš).