Područje: arhitektura


Hönigsberg i Deutsch, projektantsko-građevinsko poduzeće osnovano 1889. u Zagrebu. Tijekom posljednjega desetljeća XIX. st. bilo je najproduktivnije takvo poduzeće u Zagrebu. Osnovali su ga arhitekti Lavoslav (Lav) Hönigsberg (Henigsberg)…

Horvat, Lavoslav (Varaždinske Toplice, 27. IX. 1901 – Novi Marof, 4. X. 1989), arhitekt, u suvremenom je oblikovanju poštovao tradiciju i naslijeđe uz čiste funkcionalističke postavke moderne arhitekture.

Završio je…

Hribar, Stjepan (Zagreb, 7. VII. 1889 – Zagreb, 8. XII. 1965), arhitekt i urbanist, zaslužan za ključna urbanistička rješenja Zagreba 1930-ih koja su ostavila trag modernizma…

Ibler, Drago (Zagreb, 14. VIII. 1894 – Novo Mesto, 12. IX. 1964), arhitekt, jedan od najistaknutijih predstavnika hrvatske arhitekture u prvoj polovici XX. st.

Diplomirao…

Ilok, utvrda, velika srednjovjekovna fortifikacijska struktura koju je u XV. st. dao izgraditi Nikola Iločki kao sjedište obitelji.

Stari dio grada opasivale su zidine građene od opeke, duge 1350…

Iveković, Ćiril Metod (Klanjec, 1. VI. 1864 – Zagreb, 16. VIII. 1933), arhitekt, predstavnik historicističkoga izraza u arhitekturi, posebno zaslužan za osuvremenjivanje i metodološko unapređenje konzervatorske…

Jelinek, Slavko (Spodnja Polskava, Slovenija, 31. VIII. 1925 – Zagreb, 27. II. 2014), arhitekt, svojim projektima dao je znatan doprinos izgradnji i izgledu Zagreba u razdoblju…

Jošić, Mladen (Slavonski brod, 28. VI. 1953), arhitekt, zapažen po realizacijama stambene i poslovne arhitekture.

Diplomirao je 1977. na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu, gdje je zaposlen od 1978.…

Jurković, Sonja (Zagreb, 26. I. 1942), pejzažna arhitektica i urbanistica.

U Zagrebu je diplomirala 1966. na Arhitektonskome fakultetu, magistrirala 1976. na Poljoprivrednome fakultetu, te doktorirala 1994. na Arhitektonskome…

Kaliterna, Fabijan (Fabjan) (Split, 20. I. 1886 – Split, 30. I. 1952), arhitekt i sportski djelatnik, isprva je težio sintezi secesijske stilizacije i dalmatinskoga graditeljskog nasljeđa u kamenu, potom se…

Karaman, Ljubo (Split, 15. VI. 1886 – Zagreb, 19. IV. 1971), povjesničar umjetnosti i konzervator, istaknuo se istraživanjem umjetničkih spomenika Dalmacije, kontinentalne Hrvatske i Istre.

Diplomirao…

Karlovac, zvijezda, utvrđena jezgra grada osnovanoga 1579. radi obrane Hrvatske i austrijskih nasljednih zemalja od Osmanlija. Dao ju je izgraditi nadvojvoda Karlo II. Štajerski po kojem je Karlovac dobio ime…

Kezić, Neno (Split, 4. 3. 1965), arhitekt, istaknuo se osobito u projektiranju stambene arhitekture i interijera.

Diplomirao je 1988. na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu. Nakon studija otišao je…

Kino Urania u Osijeku, jedno od nareprezentativnijih secesijskih zdanja u Hrvatskoj. Uz sjeverno pročelje zgrade nalazile su se popratne prostorije kina u kojima je bilo smješteno i sjedište osječke slobodnozidarske…

Kiš, Dragutin (Našice, 18. X. 1924 – Zagreb, 24. XII. 2010), pejzažni arhitekt i slikar, jedan od prvih i najistaknutijih stručnjaka u području pejzažne arhitekture u…

Klis, tvrđava, srednjovjekovna utvrda na goloj stijeni koja je nadzirala prijevoj preko kojega je od antike išao put između Splita i unutrašnjosti. Izgrađena je kao sjedište hrvatskih vladara u IX.…

Kliska, Stanko (Snagovo kraj Zvornika, BiH, 15. IX. 1896 – Beograd, 3. X. 1969), arhitekt, među prvima je u zagrebačku arhitekturu unio elemente moderne te dao…

Ključica, najveća srednjovjekovna utvrda na području Drniša, podignuta na stijeni na obali rijeke Čikole. Pripadala je sustavu utvrda koje su podignuli hrvatski velikaši Nelipići.

Prvi se put spominje 1333. U…

Knežević, Grozdan (Makarska, 8. VI. 1928 – Zagreb, 8. VII. 2008), stručnjak u području stambene i javne izgradnje.

Diplomirao je 1953. na Arhitektonskom odsjeku Tehničkoga fakulteta…

Kninska tvrđava, jedna od najvećih srednjovjekovnih utvrda u Dalmaciji, smještena na vršnom dijelu brda Spasa.

  

foto: Dalibor Lovrić

Tvrđava je duga 470 m, široka 110 …

Kolacio, Zdenko (Sušak, danas dio Rijeke, 24. IX. 1912 – Zagreb, 18. V. 1987), urbanist i arhitekt, osnivač Urbanističkog instituta Rijeka i dugogodišnji ravnatelj Urbanističkog zavoda…

Kollenz, Miroslav (Karlovac, 5. V. 1926 – Zagreb, 24. XI. 1997), arhitekt i urbanist, bavio se posebice projektiranjem groblja i pratećih objekata.

Diplomirao je 1952. na…

Kovačić, Dinko (Split, 30. IX. 1938), arhitekt, pridonio je stvaranju suvremene vizure Splita projektirajući prve snažne otklone od moderne arhitekture internacionalnoga stila.

Diplomirao je 1963. na → …

Kovačić, Željko (Sisak, 10. IX. 1951 – Zagreb, 13. VIII. 2021), arhitekt i dizajner, istaknuo se oblikovanjem muzejskih stalnih postava i izložaba.

Diplomirao je 1976. na…

Kritovac, Fedor (Zagreb, 22. VIII. 1938 – Zagreb, 28. I. 2011), arhitekt, urbani sociolog i teoretičar dizajna, osobito se posvetio istraživanjima urbanih fenomena unutar javnih prostora…

Krznarić, Zvonimir (Berovo, Makedonija, 2. VI. 1938 – Novi Vinodolski, 30. VI. 2011), arhitekt i urbanist, osim urbanističkim i arhitektonskim projektima istaknuo se i uređenjem mnogobrojnih…

Kučan, Ninoslav (Breza, BiH, 22. V. 1927 – Vidova gora na Braču, 22. VIII. 1994), arhitekt, istaknuti predstavnik novog naraštaja hrvatskih arhitekata druge polovice XX. …