Kategorija: osobe


Anžek, Mario (Zagreb, 22. IX. 1945), elektrotehnički inženjer, stručnjak za transportnu telematiku i inteligentne transportne sustave.

Na Elektrotehničkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1972., magistrirao 1985. te doktorirao…

Arčanin, Vatroslav (Kraljevica, 1. II. 1823 – Kraljevica, 26. VIII. 1901), brodograditelj.

Započeo je brodograditeljski zanat u Kraljevici učeći na gradnjama braće → Pritchard.…

Arko, Vladimir (Zagreb, 16. IX. 1888 – Zagreb, 6. VI. 1945), gospodarstvenik, jedan od najznačajnijih zagrebačkih industrijalaca u prvim desetljećima XX. st.

Polazio je Višu…

Armanda, Adam (Mošćenička Draga, 18. X. 1898 – Zagreb, 1. III. 1958), brodograđevni inženjer, projektant i voditelj izgradnje ratnih brodova.

Diplomirao na Tehničkome fakultetu u Zagrebu…

Aržić, Diego (Split, potkraj XIX. st. – ?), pomorski strojar, izumitelj mehaničkoga sunčanog sustava.

Završio je vojno-tehničku pomorsku školu u Puli te 1912. kao pomorac emigrirao u SAD. Izumio…

Ašperger, Smiljko (Zagreb, 25. I. 1921 – Zagreb, 3. V. 2014), kemijski inženjer i stručnjak za kemijsku kinetiku i reakcijske mehanizme.

Na Kemijskom odjelu Tehničkoga fakulteta…

Augustin, Juraj (Zagreb, 14. IX. 1833 – Zagreb, 4. I. 1917), građevinski inženjer i stručnjak za željeznice.

Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Zagrebu, 1854. diplomirao je…

Babić, Božo (Volarice kraj Senja, 27. XII. 1840 – Sveti Juraj kraj Senja, 8. XI. 1912), pomorski pisac i leksikograf.

U Trstu je završio pomorsku školu.…

Babić, Ivo (Trogir, 17. VI. 1946), povjesničar umjetnosti i arheolog, istražuje kulturnu baštinu Dalmacije, posebice Trogira i Splita, s naglaskom na njezinoj zaštiti.

Diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju 1968.…

Babić, Jurislav (Gradačac, BiH, 14. III. 1978), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za ugljikohidrate i konditorske proizvode.

Na Prehrambeno-tehnološkome fakultetu u Osijeku diplomirao je 2002. te doktorirao 2007. disertacijom Utjecaj…

Babić, Slobodan (Sisak, 5. II. 1938 − Velika Gorica, 19. XI. 2007), arhitekt, svjetski prvak u zrakoplovnom modelarstvu.

Na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1962.…

Baborsky, Vjekoslav (Rijeka, 28. I. 1865 – Sv. Ivan Zelina, 4. VII. 1921), pomorski stručnjak i pedagog.

Završio je Mornaričku akademiju u Rijeci, te postigao čin…

Bačić, Jadranka (Vrgorac, 22. II. 1942), slikarica i tekstilna dizajnerica, zaslužna za osnutak studija dizajna tekstila i odjeće u Zagrebu.

U Zagrebu je diplomirala likovni odgoj na Pedagoškoj…

Bačić, Josip-Belac (Giuseppe Bacich) (Grobnik, 1815 – Sušak, 25. I. 1895), brodograditelj.

Bio je vlasnik brodogradilišta na Pećinama kraj Trsata, gdje je od 1851. do 1883. sagrađeno 70…

Bačić, Nikola (Dubrovnik, 1825 – Rijeka, 20. IV. 1884), brodovlasnik i pomorski gospodarstvenik.

Osnovao je veletrgovačko poduzeće u Rijeci, te kao vlasnik i suvlasnik 12 jedrenjaka duge plovidbe…

Bačić, Vilim (Bacich, Willy A.) (Pula, 3. VII. 1896 – Beč, 17. VI. 1969), pomorski časnik, povjesničar i publicist.

Mornaričku akademiju u Rijeci završio je 1914.…

Bađun, Stanislav (Kruščić, prije Veprovac, Srbija, 28. II. 1928 – Zagreb, 27. IV. 1993), šumarski inženjer, stručnjak za drvnu tehnologiju.

Srednju školu završio je 1948. u…

Bahovec, Franjo (Samobor, 27. X. 1906 – Zagreb, 25. VII. 1996), arhitekt, predstavnik moderne arhitekture, osobito posvećen projektiranju sportskih objekata.

Diplomirao je arhitekturu 1929. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu. Od…

Bakarčić, Josip (Draga kod Rijeke, 1796 − Rijeka, 5. II. 1864), veletrgovac i brodovlasnik.

Trgovinom se bavio od mladosti te je razvio veletrgovinu stokom kojom je dugo godina…

Baldasar, Helen (Dubrovnik, 23. I. 1894 – Splitska, 8. VIII. 1970), arhitekt, predstavnik moderne arhitekture u Sarajevu i Splitu 1930-ih.

Diplomirao je arhitekturu 1921. na Češkoj…

Baletić, Bojan (Šibenik, 17. 11. 1957), arhitekt, pionir primjene računala u arhitektonskom projektiranju u nas.

Na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1981. te doktorirao 1996. disertacijom Informacijski…

Balzareno, Drago (Dragutin, Carl, Karl) (Zagreb, 1896 − ?, Bolivija, 12. IV. 1939), pilot i jedriličar, prvi ovlašteni civilni pilot u Kraljevini SHS.

Po struci elektrotehničar, početkom I.…

Ban, Siniša (Ćukovec kraj Ludbrega, 12. IX. 1914 – Zagreb, 5. VI. 2007), kemijski inženjer i biotehnolog, zaslužan za razvoj studija prehrambene tehnologije i biotehnologije.

U Zagrebu je diplomirao na…

Banac, Božo (Dubrovnik, 13. III. 1883 – New York, 16. IV. 1945), brodovlasnik, osnivač i zastupnik brodarskih poduzeća i društava.

Završio je trgovačku akademiju u Grazu,…

Barač, Milutin (Paukovec kraj Donje Zeline, 14. II. 1849 – Donja Zelina, 22. VII. 1938), kemijski inženjer, prvi direktor riječke rafinerije nafte.

Studirao je kemiju na…

Baranyai, Aladár (Szászvár, Mađarska, 11. XII. 1879 – Zagreb, 5. I. 1936), arhitekt, među prvima u hrvatsku arhitekturu unio duh secesije.

Nakon završetka obrazovanja na Graditeljskom…

Barbalić, Radojica Fran (Pula, 21. IV. 1914 – Rijeka, 29. XI. 1994), pisac i pomorski povjesničar.

Studij prava završio je u Zagrebu, gdje je i doktorirao…