Područje: strojarstvo


Hrvatsko udruženje za ljevarstvo (HULJ), udruga stručnjaka i poduzeća iz ljevarske djelatnosti ili djelatnosti usko vezanih uz ljevarstvo. Sljednik je Društva ljevača NR Hrvatske osnovanog 1954 (Društvo ljevača SR Hrvatske…

igračke, predmeti kojima se djeca koriste u igri. Mogu biti bilo koje stvari iz djetetova okoliša, no pod igračkama se najčešće razumijevaju predmeti namjenski izrađeni kako bi potaknuli intelektualnu i…

IKOM, poduzeće za proizvodnju lijevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda sa sjedištem u Zagrebu. Osnovano je 1946. povezivanjem nekoliko zagrebačkih i varaždinskih privatnih zanatskih radionica u jedinstveno poduzeće. Prvotni naziv…

industrijsko inženjerstvo, znanstvena disciplina i djelatnost koja se bavi projektiranjem, primjenom i unapređenjem integriranih sustava ljudskih potencijala, materijala i opreme. Svoju znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost ostvaruje u okviru →…

Ivan Ivana Zagrepčanina (Ivan Ivanović Zagrebčanin, Giovanni delle bombarde, Giovanni di Giovanni di Zagabria) (Zagreb, prva polovica XV. st. − Siena, 1478), ljevač zvona, topova i ukrasnih predmeta.

Sin Ivana…

Ivan Krstitelj Rabljanin (Baptista Arbensis, Giovanni Battista D’ Arbe, Joanes Arbensis; de Comitibus, de Contis, de Tollis, della Tolle) (Rab, oko 1470 – Dubrovnik, 18. V. 1540), ljevač…

Ivušić, Vinko (Vela Luka, 21. III. 1946), strojarski inženjer, stručnjak za tribološka ispitivanja.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1970., magistrirao 1979. te doktorirao 1986.…

Jadran d. d. TMN, tvornica metalnog namještaja osnovana 1946. u Zagrebu pod imenom Tvornica metalnog namještaja i dječjih kolica Zagreb. Objedinila je predratne radionice Rapid, Rašica i Velebit, od…

Jaeger, Helmut (Vinkovci, 31. III. 1925 – Zagreb, 15. IX. 2004), strojarski inženjer, stručnjak za organizaciju rada.

Diplomirao je 1951. pri Vazduhoplovnom odseku Mašinskoga fakulteta u…

Jasak, Hrvoje (Zagreb, 2. III. 1970), strojarski inženjer, stručnjak za računalnu dinamiku fluida.

Diplomirao je 1992. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB), a doktorirao 1996. na…

Jecić, Stjepan (Vinkovci, 11. X. 1934), elektrotehnički inženjer, utemeljitelj suvremene eksperimentalne mehanike u Hrvatskoj.

U Zagrebu je diplomirao na Elektrotehničkome fakultetu 1959., magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje…

Jedinstvo Krapina d. o. o., složeno poduzeće (grupa) iz Krapine koje se bavi metalskom proizvodnjom, građevinarstvom, eksploatacijom kvarcnoga pijeska i vode te proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora.…

Jelaska, Damir (Split, 25. III. 1947), strojarski inženjer, stručnjak za elemente strojeva.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1971. i magistrirao 1980., a na…

Jelenc, Ignac (Kropje, Slovenija, 1833 − Karlovac, 1913), tvorničar i poduzetnik.

Bio je voditelj poznate karlovačke trgovine željeznom robom. Godine 1876. osnovao je Tvornicu limenih štednjaka, bravarske i željezne robe…

Jeras, Dušan (Crikvenica, 30. VI. 1930 – Zagreb, 20. VII. 2019), strojarski inženjer, stručnjak za motore.

Diplomirao je 1955., magistrirao 1971. te doktorirao 1979. disertacijom O…

Jugorapid, tvornica reznoga alata sa sjedištem u Zagrebu, nastala od obrtničke radionice za nazubljivanje, oštrenje i popravak turpija koju je 1855. utemeljio → Antun Faber, turpijarski majstor…

Jugoturbina, poduzeće za proizvodnju parnih i plinskih turbina, dizelskih motora i energetske opreme, osnovano inicijativom vojnih vlasti 1949. u Karlovcu pod nazivom Tvornica turbina Edvard Kardelj, za potrebe ratne i…

Juraga, Ivan (Šibenik, 22. VII. 1952), strojarski inženjer, stručnjak za zavarivanje korozijski postojanih materijala.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1976., magistrirao 1985. i doktorirao…

Justinijanović, Juraj (Stari Grad, 8. III. 1895 – Zagreb, 26. VII. 1965), matematičar, stručnjak za nacrtnu geometriju.

Matematiku i nacrtnu geometriju studirao je na filozofskim fakultetima…

Kahle, Franjo (Banja Luka, 5. V. 1905 – Zagreb, 6. III. 1987), strojarski inženjer, stručnjak za tekstilne strojeve.

Diplomirao je 1935. na strojograđevnom odsjeku Tehničkoga fakulteta…

Kamenarović, Ivan (Sinj, 8. IX. 1934 − Rijeka, 18. XII. 2015), matematičar i pedagog, stručnjak za diferencijalnu geometriju.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1957.,…

kamion, teretni automobil, vozilo na četiri ili više kotača, pretežno namijenjeno prijevozu tereta. Najčešće ima dvije do četiri osovine, uz dva ili više kotača po osovini. Za lakša se teretna…

Katalinić, Branko (Starigrad Paklenica, 12. X. 1952), strojarski inženjer, stručnjak za robotiku te inteligentne i samoregulirajuće proizvodne sustave.

Diplomirao je 1976., magistrirao 1979. te doktorirao 1983. disertacijom Struktura…

Katavić, Ivan (Split, 31. X. 1929 – Rijeka, 22. X. 2020.), strojarski inženjer, stručnjak za tehnologiju lijevanja metala.

Diplomirao je na Tehničkome fakultetu u Ljubljani 1957., a doktorirao…

Kolarić, Mirko (Varaždin, 18. X. 1850 − Varaždin, 25. IX. 1938), organizator vatrogasne službe i publicist.

Godine 1869. učlanio se u Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor…