Kategorija: osobe


Piria, Ivan (Vinkovci, 12. XII. 1934 – Zagreb, 18. XI. 1990), agronom, stručnjak za mehanizaciju poljoprivrede, energetiku i mjernu tehniku.

Nakon srednje škole radio je u…

Pirš, Jože (Trbovlje, Slovenija, 22. X. 1925 – Rijeka, 25. X. 1999), metalurški inženjer, stručnjak za materijale.

Diplomirao je 1951. metalurgiju te doktorirao 1960. disertacijom O…

Piteša, Ivan (Prapatnica kraj Trogira, 24. VI. 1944 – Zagreb, 5. III. 2009), arhitekt, istaknuo se projektiranjem ugostiteljskih i poslovno-trgovačkih zgrada.

Diplomirao je 1968. na →…

Pitzinger, Franz (Enzersdorf, Austrija, 22. V. 1858 – Hofstetten, Austrija, 10. X. 1933), brodograđevni inženjer, projektant ratnih brodova austrougarske mornarice.

Diplomirao je strojarstvo na Visokoj tehničkoj…

Plejić, Toma (Rijeka, 10. I. 1977), arhitekt, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza mlađe generacije.

Diplomirao je 2001. na → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu. Godine 2003–04. radio je u…

Plöch, Annibale (Ploech) (?, 1836 − Firenza, 1906), mehaničar i jedan od ključnih inženjera u konstrukciji riječkoga torpeda.

Rodom Austrijanac, većinu života proveo je u Rijeci, gdje se bavio mehanikom…

Plotnikov, Ivan (Plotnikow; Ivan Stepanovič, Johann Stephan) (Tambov, Rusija, 4. XII. 1878 – Zagreb, 31. VII. 1955), fizikalni kemičar, pionir klasične znanstvene fotokemije, utemeljitelj nastave fizikalne…

Plotnikov, Maksimilijan (Maks) (Leipzig, 14. I. 1909 – Bernina, Švicarska, 15. IV. 1954), kemijski inženjer, stručnjak za fotokemiju i pionir fotografske industrije u Hrvatskoj.

Sin →…

Podhorsky, Rikard (Milano, 28. VI. 1902 – Zagreb, 21. VIII. 1994) kemijsko-tehnološki inženjer, začetnik modernoga kemijskog inženjerstva u Hrvatskoj.

Osnovnu i srednju školu završio je na…

Podrecca, Boris (Beograd, 30. I. 1940), arhitekt, jedan od začetnika europskoga dekonstruktivizma te poetike različitosti u arhitekturi.

Austrijskoga je državljanstva, slovensko-hercegovačkoga podrijetla. Nakon prvotnoga školovanja u Trstu, otišao…

Pokorny, Franjo (Pokorni; Franz) (Ogulin, 1828 – Zagreb, 22. VII. 1893), gospodarstvenik, utemeljitelj Tvornice likera, voćnih destilata i octa u Zagrebu iz koje se razvio današnji →…

Polić, Mate (Hreljin, 11. IX. 1843 – Bakar, 26. VII. 1917), brodovlasnik, suvlasnik parobrodarskih društava.

Završio je višu trgovačku akademiju u Trstu i ondje osnovao pomorsku…

Popper, Siegfried (Prag, 5. I. 1848 – Prag, 19. IV. 1933), brodograđevni inženjer, vodeći konstruktor najvećih austrougarskih ratnih brodova.

Nakon studija na visokim politehničkim školama u…

Potočić, Zvonimir (Fuka kraj Vrbovca, 20. I. 1912 – Zagreb, 31. XII. 1999), šumarski inženjer, stručnjak za ekonomiku šumarstva i drvne industrije.

Diplomirao je 1935. na…

Potočnik, Herman (Hermann Noordung) (Pula, 22. XII. 1892 – Beč, 27. VIII. 1929), stručnjak za raketnu tehniku, pionir astronautike.

Podrijetlom je iz slovenske obitelji. Završio je…

Povrzanović, Aleksandar (Ilok, 26. VIII. 1927 – Zagreb, 29. IX. 2011), strojarski inženjer, stručnjak za obradbu metala deformiranjem.

Diplomirao je 1955., magistrirao 1970. te doktorirao 1980.…

Pracat, Miho (Pracatović, Prazatt, Prazatto) (Lopud, oko 1522 – Dubrovnik, 20. VII. 1607), pomorac i trgovac.

Već kao dječak plovio je na stričevu galijunu Sv. Katarina duž jadranske…

Prager, Andrija (Zagreb, 17. III. 1935 − Rijeka, 4. V. 2015), građevinski inženjer, stručnjak za prometnice, aerodrome i kolničke konstrukcije.

Diplomirao je 1960. te doktorirao 1984.…

Prelog, Vladimir (Vlado) (Sarajevo, 23. VII. 1906 – Zürich, 7. I. 1998), kemičar, stručnjak za organsku kemiju i stereokemiju, nobelovac.

Gimnaziju je polazio u Osijeku i…

Premerl, Tomislav (Zagreb, 5. XI. 1939 – Zagreb, 7. IV. 2018), arhitekt, teoretičar i povjesničar arhitekture, stručnjak za povijest moderne arhitekture u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1969.…

Prettner, Ivan Nepomuk (?, 1790 – Karlovac, 1856), tiskar i knjižar, vlasnik tiskare u Karlovcu, uz Gajevu najpoznatije tiskare u Hrvatskoj u doba hrvatskoga narodnog preporoda.

Potomak je njemačke…

Prikril, Boris (Zagreb, 4. V. 1915 – Rijeka, 29. XII. 1995), elektrotehnički inženjer, prometni stručnjak i pomorski publicist.

Diplomirao je 1941. te doktorirao 1946. disertacijom Planska…

Pritchard, braća Joseph (Giuseppe) (? – 1847) i Thomas (Tommaso) (prva polovica XIX. st.), brodograditelji, voditelji brodogradilišta u Kraljevici.

Došli su 1826. iz Engleske u Kopar. U tršćanskom brodogradilištu…

Pritchard, Boris (Rijeka, 21. I. 1945), jezikoslovac, anglist i stručnjak za engleski jezik u pomorskoj struci.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1969., magistrirao 1979. te doktorirao…

Prodam, Guido (Rijeka, 12. IX. 1882 − Budimpešta, 1. VII. 1948), konstruktor zrakoplova i pilot.

Od 1910. boravio je u Budimpešti, gdje je surađivao s konstruktorom…

Prohaska, Boris (Zagreb, 10. VII. 1928 – Zagreb, 9. IX. 2010), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju preradbe nafte.

Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga fakulteta (→…

Prpić-Oršić, Jasna (Rijeka, 27. III. 1965), brodograđevna inženjerka, stručnjakinja za pomorstvenost plovnih objekata.

Diplomirala je 1990., magistrirala 1995. te doktorirala 1998. disertacijom Modifikacija STF metode proračuna njihanja vitkih…