Kategorija: osobe


Ožanić, Nevenka (Kamenica kraj Ogulina, 20. IV. 1963), građevinska inženjerka, stručnjakinja za hidrotehniku.

Na Građevinskom fakultetu u Rijeci diplomirala je 1986. te na Građevinskom fakultetu u Splitu doktorirala…

Padjen, Juraj (Rakovica, 1. I. 1925 – Zagreb, 27. XII. 2012), ekonomist, publicist, stručnjak za ekonomiku prometa i prometnu politiku.

Diplomirao je 1949. na Ekonomskome fakultetu…

Paltašić, Andrija (Paltassich, Andrea; Andrea di Cattaro) (Kotor, oko 1450 – Venecija, oko 1500), tiskar i nakladnik, jedan od začetnika tiskarstva u Europi.

Podrijetlom iz kotorske trgovačke obitelji. Izučio je…

Pap, Klaudio (Zagreb, 20. III. 1963), elektrotehnički inženjer, stručnjak za računalnu grafiku.

Diplomirao je 1988. na Elektrotehničkom fakultetu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva; sv. 4) u…

Parat, Želimir (Šibenik, 18. V. 1943 – Zagreb, 3. X. 2013), strojarski inženjer, stručnjak za energetske sustave plovnih objekata.

Diplomirao je 1966., magistrirao 1980. te doktorirao…

Paša, Ivan (Veli Iž, 15. VII. 1926 – Zadar, 10. V. 2016), inženjer pomorskoga prometa i gospodarstvenik.

U Rijeci je 1965. završio Višu pomorsku školu i…

Pavić, Drago (Hvar, 27. XI. 1933), pravnik, stručnjak za pomorsko pravo.

Na Pravnome fakultetu u Splitu diplomirao je 1964., a na Pravnome fakultetu u Zagrebu magistrirao 1975. te…

Pavić, Milan (Daruvar, 31. I. 1914 – Zagreb, 13. X. 1986), fotograf, jedan od najznačajnijih hrvatskih fotografskih umjetnika.

  

Solana Pag, sredina XX. …

Pavlin, Stanislav (Zagreb, 4. XII. 1949), prometni inženjer, stručnjak za planiranje i razvoj aerodroma.

U Zagrebu je diplomirao 1973. na Saobraćajnom studiju pri Građevinskom fakultetu, magistrirao 1980. na…

Pavlović, Pavle (Dobrić, Srbija, 11. XI. 1919 − Sisak, 25. II. 2001), metalurški inženjer, stručnjak za metalurgiju željeza i čelika.

Diplomirao je 1945. na Rudarskoj akademiji…

Pečornik, Miroslav (Varaždin, 6. XI. 1908 − Varaždin, 9. II. 2000), strojarski inženjer, stručnjak za hidromehaniku i termodinamiku.

Diplomirao je 1932. na strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta…

Pegan, Srečko (Zagreb, 15.  VIII. 1949), arhitekt, stručnjak za urbanizam i prostorno planiranje.

Diplomirao je 1972. na → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1990.…

Pelivan, Lea (Split, 30. VIII. 1976), arhitektica, predstavnica suvremenog arhitektonskog izraza mlađe generacije.

Diplomirala je 2001. na → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu. Godine 2002–04. radila je u…

Penezić, Vinko (Zagreb, 21. I. 1959), arhitekt, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza.

Diplomirao je 1982. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Od 1979. radi u zajednici s → Krešimirom…

Pepeljnjak, Stjepan (Zagreb, 2. I. 1944), veterinar, stručnjak za mikotoksikologiju.

Na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1968. i doktorirao 1980. disertacijom Istraživanja raširenosti i toksičnosti vrsta plijesni…

Perešin, Rudolf (Jakšinec kraj Gornje Stubice, 25. III. 1958 − okolica Stare Gradiške, 2. V. 1995), pilot, časnik Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva.

Nakon Zrakoplovne gimnazije u…

Petračić, Andrija (Petrinja, 22. X. 1879 – Zagreb, 14. VIII. 1958), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je na Šumarskoj akademiji pri Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu…

Petric, Nedjeljka (Vis, 15. V. 1928 – Split, 14. VI. 2018), kemijska inženjerka, stručnjakinja u području termodinamike.

Diplomirala je 1954. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→…

Petricioli, Ivo (Zadar, 9. III. 1925 – Zadar, 28. V. 2009), povjesničar umjetnosti i fotograf, sustavnim istraživanjem arhitekture, urbanizma, skulpture, slikarstva i zlatarstva dao je izniman…

Petrinjak, Tomislav (Zagreb, 22. III. 1942), arhitekt, zapažen po zgradama stambene, trgovačke i poslovne namjene.

Diplomirao je na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu 1966. U Zagrebu je radio u…

Pevalek, Ivo (Novigrad Podravski, 8. V. 1893 – Zagreb, 9. I. 1967), botaničar, stručnjak za sistematiku biljaka.

Diplomirao je 1916. na Botaničko-fiziološkome zavodu Mudroslovnog fakulteta u…

Pilić-Rabadan, Ljiljana (Beograd, 2. V. 1930 − Kaštel Lukšić, 30. III. 2017), strojarska inženjerka, stručnjakinja za hidrauličke strojeve.

Diplomirala je 1957. na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ …