Kategorija: osobe


Prpić-Oršić, Jasna (Rijeka, 27. III. 1965), brodograđevna inženjerka, stručnjakinja za pomorstvenost plovnih objekata.

Diplomirala je 1990., magistrirala 1995. te doktorirala 1998. disertacijom Modifikacija STF metode proračuna njihanja vitkih…

Prpić, Branimir (Stankovac kraj Gline, 1. IX. 1927 – Zagreb, 1. I. 2012), šumarski inženjer, stručnjak za ekologiju šuma.

Diplomirao je 1954. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga…

Puhlovski, Boris (Puhlovsky) (Zagreb, 14. IV. 1921 – Zagreb, 7. II. 1999), strojarski zrakoplovni inženjer i zrakoplovno-tehnički publicist.

Studirao je strojarstvo na Tehničkome fakultetu u Zagrebu…

Puratić, Mario (Puretić) (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, SAD, 6. I. 1993), izumitelj mehaničkoga koloturnika.

Iselio se u SAD 1929. Radio je…

Pušić, Antun (Pusich, António) (Cavtat, 15. XII. 1760 – Lisabon, 6. II. 1838), admiral portugalske kraljevske ratne mornarice i guverner Zelenortskih Otoka.

Potkraj 1780. preko Italije…

Račić, Ivo (Ivan) (Plat, Dubrovnik, 12. VIII. 1845 – Zagreb, 23. III. 1918), brodovlasnik i pomorac.

Bavio se pomorstvom i trgovinom te je, usporedno s povećanjem svoga…

Radačić, Željko (Zagreb, 3. VI. 1940), ekonomist, stručnjak za ekonomiku prometa.

Diplomirao je 1962. na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1982. disertacijom Prometno-ekonomski aspekt organizacije jugoslavenskog zračnoga…

Radonić, Antun (Korčula, 2. V. 1951), muzejski djelatnik, popularizator i edukator u području astronomije, astronautike i raketne tehnike.

Gimnaziju je završio u Korčuli 1969. Studirao je fiziku na…

Raffaelli, Dubravka (Han Pijesak, BiH, 2. I. 1932 – Zagreb, 30. IX. 2019), kemijska inženjerka, stručnjakinja u području tekstilnih vlakana.

Diplomirala je 1956. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku…

Rajner, Ernest (Sarajevo, 23. III. 1911 – Pariz, 10. VI. 1998), kemijski inženjer, stručnjak za razvoj kemijsko-farmaceutskih proizvodnih postupaka.

Kemiju je diplomirao na Tehničkome fakultetu u…

Rako, Goran (Imotski, 8. IX. 1952), arhitekt, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, posebno se istaknuo projektiranjem muzejskih zgrada. Diplomirao je 1978. na → Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Isprva…

Raos, Pero (Split, 3. V. 1961), strojarski inženjer, stručnjak za polimerno inženjerstvo.

Diplomirao je 1983., magistrirao 1987. te doktorirao 1991. disertacijom Razvoj injekcijski prešanih gumenih tvorevina s posebnim…

Rebec, Bruno (Dubrovnik, 21. X. 1912 – Novi Marof, 22. X. 1998), strojarski inženjer, stručnjak za alate i naprave.

Diplomirao je 1942. na strojarskom odjelu Tehničkog…

Ressel, Josip (Josef) (Chrudim, Češka, 29. VI. 1793 – Ljubljana, 9. X. 1857), šumarski inženjer, mornarički intendant, izumitelj brodskoga vijka.

Dvogodišnju topničku školu završio je 1811.…

Režek-Wilson, Nina (Zagreb, 26. XI. 1946 – Duga Resa, 31. X. 2021), slikarica i kostimografkinja, zaslužna za osnutak studija dizajna tekstila i odjeće u Zagrebu.

Diplomirala…

Riegler, Sándor Alexander (Skalica, Slovačka, 1855 − početak XX. st.), profesor kemije i fizike te fotograf.

Pohađao je gimnaziju u Bratislavi, a 1877. završio je studij za profesora kemije…

Rismondo, brodarska i pomorska obitelj iz Makarske, podrijetlom iz Rovinja.

Zabilježeno je da su pripadnici obitelji već 1797. svojim jedrenjacima plovili do dalmatinskih luka Splita, Makarske i Trogira, radi kupnje…

Rogina, Božidar (Ivanjska kraj Bjelovara, 21. XII. 1901 – Zagreb, 20. I. 1967), kemijski inženjer, pionir prehrambene kemije u Hrvatskoj.

Diplomirao je kemiju 1923. na Tehničkoj…

Rogošić, Marko (Split, 9. III. 1969), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za kemijsko-inženjersku termodinamiku i fizikalnu kemiju.

Diplomirao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu 1991., gdje je…

Roje-Bonacci, Tanja (Zagreb, 27. II. 1946), građevinska inženjerka, stručnjakinja za geotehniku.

Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1970. i doktorirala 1993. disertacijom Mogućnost racionalizacije kontrole kvalitete ugradnje…

Rotim, Franko (Delčevo, Makedonija, 13. VIII. 1939 – Zagreb, 6. II. 2021), strojarski inženjer, pedagog i stručnjak za promet.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (1966) i…

Rožanić, Igor (Zagreb, 3. III. 1927 – Rijeka, 8. IV. 2022), brodograđevni inženjer, stručnjak za zavarivanje i nerazorna ispitivanja.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1953., a…

Rukavina, Gvozden (Zagreb, 16. X. 1946 – Rijeka, 24. VII. 2021), brodograđevni inženjer, stručnjak za otpor, propulziju i osnivanje forme broda.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu…

Rusan, Andrija (Zagreb, 13. II. 1957), arhitekt, osnivač časopisa Oris, multimedijalnog prostora Oris kuća arhitekture i međunarodnoga arhitektonskog simpozija Dani Orisa.

Diplomirao je 1980. na → …

Rusjan, braća Joško (Trst, 23. IX. 1884 – Buenos Aires, 3. XII. 1953) i Eduard (Trst, 6. VI. 1886 – Beograd, 9. …