Područje: kemijska tehnologija


pesticidi, u poljoprivredi, kemijski ili biološki agensi namijenjeni suzbijanju štetnih organizama. Prema području primjene podijeljeni su na sredstva za zaštitu bilja i biocide.

Vrste

Sredstva za zaštitu bilja pesticidi su…

Petric, Nedjeljka (Vis, 15. V. 1928 – Split, 14. VI. 2018), kemijska inženjerka, stručnjakinja u području termodinamike.

Diplomirala je 1954. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→…

Petrokemija d. d., poduzeće za proizvodnju i promet čađa, glina i mineralnih gnojiva sa sjedištem u Kutini, osnovano 1968.

  

Panoramski pogled na Tvornicu gnojiva i akumulacijsko…

Plotnikov, Ivan (Plotnikow; Ivan Stepanovič, Johann Stephan) (Tambov, Rusija, 4. XII. 1878 – Zagreb, 31. VII. 1955), fizikalni kemičar, pionir klasične znanstvene fotokemije, utemeljitelj nastave fizikalne…

Plotnikov, Maksimilijan (Maks) (Leipzig, 14. I. 1909 – Bernina, Švicarska, 15. IV. 1954), kemijski inženjer, stručnjak za fotokemiju i pionir fotografske industrije u Hrvatskoj.

Sin →…

Podhorsky, Rikard (Milano, 28. VI. 1902 – Zagreb, 21. VIII. 1994) kemijsko-tehnološki inženjer, začetnik modernoga kemijskog inženjerstva u Hrvatskoj.

Osnovnu i srednju školu završio je na…

Prelog, Vladimir (Vlado) (Sarajevo, 23. VII. 1906 – Zürich, 7. I. 1998), kemičar, stručnjak za organsku kemiju i stereokemiju, nobelovac.

Gimnaziju je polazio u Osijeku i…

premaz, tanak film stvoren nanošenjem boje ili laka na površinu materijala i njihovim očvršćivanjem; također nalič. Premazima se sve češće nazivaju i sredstva kojima se taj film ostvaruje, tj.…

procesna oprema, industrijska oprema kojom se u proizvodnom procesu sirovine i energija pretvaraju u uporabljiv proizvod. Pojam se najčešće veže uz industrije poput kemijske, farmaceutske, prehrambene i sl.

U osnovi…

procesno projektiranje, disciplina kemijskog inženjerstva koja se bavi odabirom jediničnih operacija i njihovim povezivanjem u cjelinu, te razvojem potrebnih metoda i računalnih alata s ciljem postizanja fizikalne ili kemijske pretvorbe…

Prohaska, Boris (Zagreb, 10. VII. 1928 – Zagreb, 9. IX. 2010), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju preradbe nafte.

Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga fakulteta (→…

reakcijsko inženjerstvo (inženjerstvo kemijskih reakcija), dio kemijskog inženjerstva koji se bavi razvojem i primjenom kemijskih reaktora, tj. procesnih jedinica u kojima se odvijaju kemijske reakcije radi dobivanja korisnih proizvoda. Predmet…

RIS, industrija gumenih proizvoda, tvornica osnovana u Zagrebu 1934. Početkom 1930-ih farmaceutsko-kemijska tvornica Kaštel (→ Pliva) osnovala je malu radionicu za proizvodnju higijenske gumene robe preradbom kaučuka uz…

Rogošić, Marko (Split, 9. III. 1969), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za kemijsko-inženjersku termodinamiku i fizikalnu kemiju.

Diplomirao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu 1991., gdje je…

Saponia d. d., poduzeće za proizvodnju deterdženata, proizvoda za osobnu higijenu i sredstava za čišćenje u kućanstvu i industriji, sa sjedištem u Osijeku.

  

Ulaz u poduzeće…

Seiwerth, Rativoj (Osijek, 28. I. 1916 – Zagreb, 29. X. 2000), kemijski inženjer, stručnjak za sintezu organskih spojeva.

Diplomirao je na Kemijskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→…

separacijski procesi, procesi razdvajanja homogenih ili heterogenih smjesa na sastavne komponente. Provode se sa svrhom pročišćavanja, koncentriranja i frakcioniranja višekomponentnih smjesa u laboratorijima i industriji. Dijele se na mehaničke, toplinske…

Skansi, Darko (Sumartin, 15. X. 1937 – Zagreb, 6. V. 2001), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za toplinske separacijske procese.

Diplomirao je 1961. na Tehnološkome fakultetu (→ …

staklo, amorfni materijal nastao hlađenjem i skrutnjivanjem taline bez kristalizacije; u užem smislu, silikatno staklo. Zbog svojih osobitih svojstava, široko se rabi u građevinarstvu, kućanstvu, industriji, tehnici, telekomunikacijama, itd.…