Područje: kemijska tehnologija


Herbos, poduzeće za proizvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda osnovano 1946. u Sisku. Započelo je djelovati preseljenjem postojeće tvornice vinske kiseline Resman iz Zagreba (od 1946. Radonja) u novoizgrađenu tvorničku zgradu…

Jakopčić, Krešimir (Zagreb, 30. XI. 1930 – Zagreb, 25. II. 2016), kemijski inženjer, stručnjak za organsku kemiju.

Diplomirao je 1956. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u…

Janović, Zvonimir (Bogdašići u Boki kotorskoj, 29. X. 1933), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za naftnu i petrokemijsku tehnologiju.

Diplomirao je 1953. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet…

Jelenčić, Jasenka (Zagreb, 13. VI. 1946), kemijska inženjerka, stručnjakinja za organsku kemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo.

Diplomirala je 1969. na Kemijsko-tehnološkome odjelu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu (→ …

Jugoplastika, poduzeće za proizvodnju plastičnih masa i tekstilnih proizvoda osnovano 1952. u Splitu. Jedan je od začetnika sintetske kemijske industrije, nositelj razvoja proizvodnje i primjene plastičnih masa te industrijalizacije Dalmacije.…

Jugovinil, poduzeće za proizvodnju plastičnih masa i kemijskih proizvoda osnovano 1947. u Kaštel Sućurcu.

Osnovano je odlukom Vlade FNRJ sa zadatkom da razvije proizvodnju i primjenu poli(vinil-klorida) (PVC) u Jugoslaviji,…

Jukić, Ante (Vukovar, 18. IV. 1971), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za polimere, goriva i maziva.

Diplomirao je 1997. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT), gdje je doktorirao 2004.…

Karbon, poduzeće za proizvodnju uredskoga i školskoga pribora, boja i lakova te disperzivnih polimera, osnovano 1932. u Zagrebu.

Početak rada poduzeća vezan je uz razvoj njemačke tvornice boja, tinte i…

Karšulin, Miroslav (Karschulin) (Przemyśl, Poljska, 4. IV. 1904 – Zagreb, 12. II. 1984), kemijski inženjer, stručnjak za fizikalnu kemiju.

Studirao je elektrotehniku 1921–23. na Tehničkoj visokoj…