Kategorija: osobe


Cvjetković (Cvietković, Cvitković, Cvitković-Flori, Flori), brodovlasničko-trgovačka obitelj s Pelješca. Prezime je dobila potkraj XVI. st. po Cvjetku (rođenom oko 1540), a potkraj XVII. st. prevladao je talijanski oblik…

Cvjetković, Božo (Suđurađ, otok Šipan, 16. XII. 1879 – Suđurađ, 6. VIII. 1952), pedagog, pomorski povjesničar i geograf.

Na Sveučilištu u Beču studirao je zemljopis i…

Čabrian, Miroslav (Zagreb, 8. VIII. 1914 – Zagreb, 25. III. 1969), građevinski inženjer i stručnjak za željeznice.

Diplomirao je 1939. na Građevinskom otsjeku Tehničkog fakulteta (→…

Čalogović, Milan (Vinkovci, 10. IX. 1878 – Zagreb, 19. V. 1945), građevinski inženjer, stručnjak za mostogradnju.

Na Tehničkome sveučilištu u Budimpešti 1900. završio je studij građevinarstva.…

Čaušević, Mehmed (Brčko, BiH, 10. VIII. 1945), građevinski inženjer, stručnjak za dinamiku konstrukcija.

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1969. Doktorski studij (1975–77) završio je na Imperial…

Černy, Josip (Černi) (Maribor, 30. I. 1903 – Rijeka, 4. IV. 2000), admiral, organizator i zapovjednik Jugoslavenske ratne mornarice.

Završio je nižu školu Vojne akademije u…

Čičin-Šain, Andrija (Split, 3. I. 1920 – Rijeka, 11. XII. 2009), arhitekt, vlastiti arhitektonski izraz postizao je vrednovanjem duha kraja u kojemu je gradio.

Studirao je…

Čižmek, Ivan (Zagreb, 23. X. 1937), arhitekt i urbanist, stručnjak za izradbu prostornih i urbanističkih planova, napose za projektiranje stambenih naselja, turističkih kompleksa i gradskih središta.

Diplomirao je…

Čolić, Petar Krešimir (Sokobanja, Srbija, 10. VII. 1938 – Zagreb, 27. V. 2000), geodet, stručnjak za fizikalnu geodeziju.

Diplomirao je 1961. na Geodetskom odjelu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskoga fakulteta…

Čorić, Većeslav (Zagreb, 25. III. 1946), brodograđevni inženjer, stručnjak za razvoj i primjenu numeričkih metoda u brodogradnji.

Diplomirao je 1970., magistrirao 1979. te doktorirao 1990. disertacijom Numeričko modeliranje…

Črnko, Josip (Podbrđe, 1. I. 1943 − 2. VI. 2023), metalurški inženjer, stručnjak za metaluršku toplotehniku i peći.

Diplomirao je 1967. te doktorirao 1978. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu disertacijom…

Čumbelić, Petar (Split, 18. VII. 1933), pomorski pedagog i pisac.

U Rijeci je završio Višu pomorsku školu (1960) i Fakultet za pomorstvo i saobraćaj (1982). Na tom je…

Ćurić, Duška (Knin, 8. XI. 1958), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za uporabu žitarica u prehrambenoj industriji.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1981. te doktorirala 1996. disertacijom Želatinizacija…

Ćurko, Tonko (Zagreb, 12. I. 1947), strojarski inženjer, stručnjak za energetiku i rashladnu tehniku.

Diplomirao je 1972., magistrirao 1979. te doktorirao 1988. disertacijom Prilog analizi utjecaja vibracija krute…

Ćurković, Tomislav (Zagreb, 10. IV. 1961), arhitekt, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, istaknuo se posebice projektiranjem stambene arhitekture.

Diplomirao je 1988. na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka studija…

Dabac, Tošo (Nova Rača kraj Bjelovara, 18. V. 1907 – Zagreb, 9. V. 1970), fotograf, jedan od najplodnijih i najutjecajnijih hrvatskih fotografa.

U Zagrebu je završio…

Dabinović, pomorska obitelj iz Dobrote u Boki kotorskoj, koja se spominje već 1504. u kotorskim arhivskim spisima, a od XVIII. st. njezini se članovi pojavljuju i kao brodovlasnici.

Do…

Dadić, Ivan (Velika Milešina, 10. VI. 1944), prometni inženjer, stručnjak za prometnu infrastrukturu.

Na Saobraćajnome fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1969., a doktorirao 1989. disertacijom Prilog izučavanju…

Damaška, Radovan (Rado) (Ludbreg, 29. XI. 1902 – Zagreb, 17. II. 1989), farmaceutski inženjer, stručnjak za farmakoterapiju.

Na Farmaceutskom učevnom tečaju Mudroslovnoga fakulteta u Zagrebu diplomirao…

Damić, Vjekoslav (Sarajevo, 27. II. 1941), strojarski inženjer, stručnjak za modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava.

U Sarajevu je diplomirao 1959. na Mašinskome fakultetu, a doktorirao 1985. na Elektrotehničkome…

Damjanić, Anđelko (Split, 2. VIII. 1922 – Zagreb, 21. IX. 1975), kemijski inženjer, stručnjak za organsku kemiju, aromatično i ljekovito bilje.

Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom odsjeku…

Dančević, Luka (Jelsa, 21. X. 1912 – Split, 30. VIII. 1976), pomorski publicist i kapetan.

Pomorsku trgovačku akademiju završio je 1930. u Bakru, od 1932. bio…