Područje: biotehnologija


Hrvatsko društvo za biotehnologiju (HDB), znanstveno-stručna udruga koja okuplja biotehnologe i stručnjake srodnih struka, osnovana 1990. u Zagrebu. Djeluje s ciljem unapređivanja svih grana biotehnologije i sustava izobrazbe stručnjaka, javnoga…

Imunološki zavod, javna zdravstvena ustanova s vlastitom proizvodnjom imunoloških pripravaka, sa sjedištem u Zagrebu. Osim proizvodnje, ima i znanstvenoistraživačku, zdravstvenu i nastavnu djelatnost.

Sustavna proizvodnja cjepiva u Hrvatskoj (→ …

Ježek, Damir (Požega, 10. VIII. 1966), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za obradbu i kontrolu sirovina u prehrambenoj industriji.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1990. te doktorirao 1999.…

Johanides, Vera (Tompojevci kraj Vukovara, 8. X. 1917 – Zagreb, 16. VIII. 2000), biokemijska inženjerka, stručnjakinja za industrijsku mikrobiologiju te začetnica biotehnologije i ekološkoga inženjerstva u…

Jonjić, Stipan (Stjepan) (Zvirnjača, BiH, 14. VII. 1953), liječnik, stručnjak za virusnu biologiju i imunologiju.

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci diplomirao je 1976. te doktorirao 1985. disertacijom T…

Kos, Blaženka (Zagreb, 23. X. 1968), prehrambeno-biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za probiotičku aktivnost bakterija mliječne kiseline.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1992. i doktorirala 2001. disertacijom Probiotički…

Kostial-Šimonović, Krista (Osijek, 19. XII. 1923 – Zagreb, 29. IV. 2018), liječnica, stručnjakinja za toksikologiju.

Na Medicinskome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1949. i doktorirala 1955.…

Kurtanjek, Želimir (Zagreb, 15. VIII. 1946), fizičar, stručnjak za matematičko modeliranje kemijskih i biokemijskih procesa.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu 1971. diplomirao je fiziku, a na sveučilištu u…

kvasac, proizvod dobiven razmnožavanjem mikroskopskih gljiva (kvasci) s približno 1500 vrsta, kojima je tijelo u osnovnom obliku jednostanično. Kvasci ne tvore jednu taksonomsku kategoriju (filogenetsku skupinu), već obuhvaćaju više različitih…

Laćan, Marijan (Sisak, 8. XI. 1919 – Zagreb, 20. XI. 1981), kemijski inženjer, stručnjak za kemiju metaloorganskih, heterocikličkih i poliokso-spojeva.

Na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u…

Mildner, Pavao (Zagreb, 6. VI. 1918 – Zagreb, 20. II. 2012), kemijski i farmaceutski inženjer, stručnjak za djelovanje i strukturu enzima te začetnik moderne biokemije u…

Mrša, Vladimir (Zagreb, 1. VI. 1957), biokemijski inženjer, stručnjak za glikoproteine i kvasce.

Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je biokemijsko inženjerstvo 1980. te doktorirao 1984. disertacijom Usporedba…

Šantek, Božidar (Ludbreg, 27. V. 1966), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za bioprocesno inženjerstvo i industrijsku biotehnologiju.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1990. te doktorirao 1996. disertacijom Matematički…

Šušković, Jagoda (Klobuk kraj Ljubuškog, BiH, 7. XI. 1955), biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za mikrobnu biotehnologiju.

Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1980. i doktorirala 1996. disertacijom Rast…

Tripalo, Branko (Split, 31. V. 1946), kemijski inženjer, stručnjak za mehaničke, toplinske i separacijske procese u prehrambenoj industriji.

Na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet…

Zgaga, Zoran (Zagreb, 13. IV. 1956 – Zagreb, 3. II. 2011), biotehnološki inženjer, stručnjak za molekularnu biotehnologiju i osnivač hrvatske genetike kvasaca.

Na biotehnološkome studiju Tehnološkoga…

Žumberak, tvornica kvasca i špirita osnovana 1875. u Savskom Marofu.

  

Egalizacijsko postrojenje u tvornici kvasca u Savskom Marofu, 2016., Enerkon

Bečki kirurg i sveučilišni profesor Johann Heinrich…