Područje: tekstilstvo


odjevna tehnologija, znanstvena i stručna disciplina koja izučava sustavni razvoj tehničkih postupaka i primjenu strojeva, naprava i materijala za izradbu odjeće uz istodobnu primjenu novih saznanja te organizacijskih i radnih…

Orešković, Vladimir (Đurđevac, 1. I. 1928 – Zagreb, 2. III. 2016), strojarski inženjer i stručnjak za tekstilnu tehnologiju, osnivač tekstilno-mehaničkoga smjera na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu.…

pamuk, biljka iz porodice sljezova (Malvaceae), iz roda Gossypium. Od 39 vrsta pamučnih biljaka samo su četiri kultivirane za uzgoj radi dobivanja vlakana: G. hirsutum, G. barbadense, G. herbaceum…

Pazinka, kemijsko-tekstilno poduzeće osnovano 1958. u Pazinu pod nazivom Tekstilna industrija Pazin (TIP). Osnovu djelatnosti poduzeća činila je proizvodnja tekstila od prirodnih materijala, sintetike, efektne pređe i tapeta. Tvornički sklop…

pletivo, plošni tekstilni proizvod građen od očica. Očica je osnovna jedinica pletene strukture, koja nastaje međusobnim zahvaćanjem triju petlji, posljedica čega su četiri vezne točke koje povezuju očice u…

pozamenterija, skupni naziv za tekstilne proizvode koji su po svojem obliku i dimenzijama između linearnih i plošnih tekstilija.

Pretežno su to uske plošne tekstilije, širine obično do 10 cm, koje…

pređa, linearna tekstilna tvorevina gotovo neograničene duljine izrađena od prirodnih ili umjetnih vlakana, a služi za tkanje, pletenje ili koju drugu tehniku izradbe plošnih tekstilija te za šivanje i ukrašavanje…

prostirač, tekstilna plošna tvorevina namijenjena prekrivanju podova, a može se rabiti i za oblaganje zidova; ponegdje i tepih. Izrađuje se ručnim i strojnim tehnikama kao komadni proizvod određenih dimenzija…

radna i zaštitna odjeća, dizajnerski uniformirana konvencionalna odjeća u svrhu naglašavanja pripadnosti određenoj organizacijskoj cjelini i statusa u njoj, odnosno odjeća oblikovana za radne procese s izrazitim opasnostima.

U radnu…

Raffaelli, Dubravka (Han Pijesak, BiH, 2. I. 1932 – Zagreb, 30. IX. 2019), kemijska inženjerka, stručnjakinja u području tekstilnih vlakana.

Diplomirala je 1956. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku…

Režek-Wilson, Nina (Zagreb, 26. XI. 1946 – Duga Resa, 31. X. 2021), slikarica i kostimografkinja, zaslužna za osnutak studija dizajna tekstila i odjeće u Zagrebu.

Diplomirala…

Riječka tvornica konopa, poduzeće za proizvodnju brodske užadi i ostale srodne opreme osnovano u Rijeci; jedno od najstarijih poduzeća u Hrvatskoj koje je neprekidno djelovalo 235 godina.

Njezini začetci vezani…

Ryznar, Sebastijan (Olovo, BiH, 19. XI. 1907 – Zagreb, 7. X. 1983), kemijski inženjer, jedan od pionira i promicatelja tekstilne struke u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1933.…

Soljačić, Ivo (Zagreb, 28. X. 1935), kemijsko-tehnološki inženjer, zaslužan za razvoj tekstilnoga studija i tekstilne znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Diplomirao je 1959. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta…

svila, tanko prirodno filamentno vlakno (vlakno velike duljine, više stotina metara) koje se dobiva odmatanjem s čahure (kokona) uzgojenoga leptira dudovoga svilca (Bombyx mori).

  

Leptir dudova…

šivanje, tehnika spajanja (povezivanja) dijelova tekstilnih i drugih plošnih materijala s pomoću igle i konca.

Šivanjem se ostvaruje niz prolazaka igle i konca kroz materijal u jednakim razmacima, čime nastaju…

tehnički tekstil, tekstilni materijal za izradbu zaštitne odjeće i mnogobrojnih drugih proizvoda koji se rabe u tehnici, poljoprivredi, ekologiji, medicini i dr., samostalno ili kao sastavni dio drugih kompozitnih materijala.…

tekstilna tehnologija, skup načina i postupaka kojima se sirovine i poluproizvodi biljnoga, životinjskog i sintetskoga podrijetla prerađuju u različite tekstilne proizvode; također polje u području tehničkih znanosti. Glavna su joj…